Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54524S1

Date of Document: 2002-03-16

مقدمه اي بر شناخت چپ دست ها * گفته مي شود لئونارد داوينچي غالب تابلوهاي خود را با دست چپ كشيده است * مي گويند چپ دست ها در نوشتن كند هستند و به همين دليل والدين اصرار دارند كه فرزندانشان با دست راست بنويسند واژه بي گناه چپ واژه چپ و مفاهيم ساخته شده از آن در برخي موارد متاسفانه در فرهنگ ما چندان لفظ خوشايندي نيست، مانند اينكه مي گويند فلاني با من چپ افتاده، يا وقتي كه كسي بدخلقي مي كند مي گويند: از دنده چپ برخاسته يا گاهي مي گويند ديروز فلاني داشت به من چپ، چپ نگاه مي كرد، يا ديده شده گاهي كودكي دست چپ خود را به سوي مادرش دراز مي كند، ولي مادر باعصبانيت به او مي گويد: دست خوبت را به من بده، سعدي هم در كتاب گلستان داستاني دارد كه به نفع چپ دست ها تمام نمي شود و مي گويد: بزرگي را پرسيدند با چندين فضيلت كه در دست راست است خاتم را در انگشت چپ چرا مي كنند گفت نداني كه اهل فضيلت هميشه محروم باشند. جالب است بدانيد در زبان لاتين واژه اي است به نام Gauche كه معني بديمن و چپ مي دهد ودر اكثرپرده هاي نقاشي كليساها دو گروه مشخص وجوددارند گروهي كه مورد محبت ولطف خدا قرار مي گيرند و به بهشت خواهند رفت در جانب راست پيغمبران واقع شده اند در حالي كه اهل دوزخ در سمت چپ پيغمبران هستند. بنيامين فرانكلين تنها كسي بود كه به نفع چپ دستان در سال 1789 ميلادي در طوماري نوشت: دست راست يا دست چپ مساله خارق العاده اي نيست بلكه جامعه است كه اين نوع عقايد نابجا و خنده دار را در مورد چپ دستان منتشر مي كند. هنرمندان و نامداران چپ دست مي گويند لئوناردو داوينچي غالب تابلوهاي نقاشي خود را با دست چپ كشيده است و ميكل آنژ و پاگاني ني هم چپ دست بوده اند وباز آمده است كه چارلي چاپلين هنرمند نامدار در فيلمي با دست چپ با سرعتي فراوان دسته اي ورق را بين چند نفر تقسيم كرد و اين نشانگر آن است كه چارلي چاپلين نيز چپ دست بود. علت چپ دستي وتعداد آنان در منابع آمده است چپ دستي در 5 تا 10 درصد افراد هر جامعه ديده مي شود ودرباره اينكه چرا آدم چپ دست مي شود پزشكان مي گويند در راست دست ها نيمكره چپ مغز آنها غالب است ودر چپ دست ها نيمكره راست مغز آنها و معمولا هر كس يك دستش بر دست ديگر غالب است. شناخت چپ دست ها در كودكي در بعضي كودكستانها براي شناخت اين مورد وسايلي در اختيار كودك قرار مي دهند تا از آنها استفاده كند و مهارت او را از جهت تسلط بر دست چپ يا راست معلوم كنند، مثل مچاله كردن يك ورق كاغذ يا استفاده از مداد و دهها روش هاي تجربي ديگر. به درستي روشن نيست كه اين روش ها در مهدكودك هاي كشور ما نيز اعمال مي شود، البته مربيان مهد كودك ها به تدريج مي توانند چپ دستي يا راست دستي كودكان زير نظر خود را تشخيص دهند. آيا چپ دستي ارثي است در تحقيقات آمده در كتب اين نظر به عنوان يك اصل تاييد نمي شود ولي كودكاني هستند كه پدر يا مادر يا هر دو نيز چپ دست هستند اما آنها با دست راست مي نويسند و يا بالعكس كودكاني كه والدين آنها راست دست هستند اما خودشان با دست چپ مي نويسند. چپ دستي در زندگي شغلي گروهي از محققان بعد از بررسي چندين هزار كارگر به اين نتيجه رسيده اند كه چپ دستي در انجام شغل و حرفه مشكل آفرين نيست. ممكن است فرد چپ دست در آغاز براي سازگاري با كار مشكلاتي داشته باشد ولي وقتي سازگاري انجام گرفت معمولا بازده كار او خوبست و به قول معروف از راست دست ها در كار و فراگيري تخصص كم نمي آورد. پاره اي مشكلات مي گويند چپ دست ها درنوشتن كندند به همين دليل بعضي اوليا اصرار دارند فرزندشان با دست راست بنويسد. خانمي كه حالا پسرش مدير يك كارخانه است مي گويد پسر من چپ دست است ما متاسفانه در كودكي مداد لاي انگشتانش مي گذاشتيم تا دردش بگيرد و ديگر با دست چپ ننويسد. پزشكان براين عقيده اند كه به هيچ وجه نبايد كودك را به خاطر چپ دستي تحت فشار قرار داد و او را مجبور كرد با دست راست بنويسد. بر حسب مطالعات انجام شده تعداد كساني كه چپ دست هستند در ميان كودكان در مقايسه با گروه هاي سني ديگر بيشتر است دليل آن اين است كه برخي كودكان به جهت فشار افراد خانواده يا شايد بعضا معلم بالاخره با دست راست مي نويسند يا بعضي از آنها استفاده از دست راست را از ديگران تقليد كرده اند. برخي معتقدند چپ دست ها معمولا بد خطاند اين نظر به هيچ وجه در تحقيقات تاييد نشده چون ميان چپ دست ها آدم بد خط و خوش خط فراوان است. برخي اعتقاد دارند چپ دست ها فوق العاده باهوشند. در مصاحبه هايي كه با خانواده هاي بچه هاي چپ دست انجام شده خيلي ازآنان بر اين امر تاكيد داشتند امادر تحقيقات علمي اين نظر تاييد نشده و مي گويند از اين نظر با راست دست ها تفاوتي ندارند. آيا چپ دستي مزايايي هم دارد اينكه انسان مثل اكثريت انسانها نباشد خوشبختانه گاه مزايايي هم داردمثلا اگر تيم فوتبالي را در نظر بگيريم فوروارد چپي كه چپ پا هم هست اهميت بسياري پيدا مي كند. در بعضي ورزش هاي قهرماني مانند تنيس، پينگ پنگ يا تنيس روي ميز فرد چپ دست به خاطر بازي خوبي كه بادست چپ انجام مي دهد تيم مقابل را كه آمادگي مواجهه با اين نوع حمله ها را در بازي نيافته است به آساني شكست مي دهد. برخي معلمان معتقدند: چپ دستها بايد در كلاس طوري بنشينند كه دست چپ آنها آزاد و راحت تر به باشد هر حال چپ دستها معمولا كندتر مي نويسند قطعا بايد، در امتحانات به اين نوع شاگردان فرصت بيشتري داد گرچه ساعت پايان هر امتحاني معين و معلوم است. چپ هاي ديگر جالب است بدانيد گرچه لابد مي دانيد چپ چشم و چپ گوش هم داريم متاسفانه در مورد اين دو فقره اطلاعات در دسترس بسيار كم است. حسين علي مكوندي