Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54515S5

Date of Document: 2002-03-15

ديودها علائم مورس مي فرستند ديودهاي قرمزرنگ ابزار الكترونيك و نور غيرمستقيم صفحه نمايش (مونيتور كامپيوتر ) اطلاعاتي كه در آن وسيله در حال پردازش است را قابل ردگيري مي كنند. جو لوفري برنامه نويس كامپيوتر در سيستم هاي فضاي لاك هيد مارتين در دنور در مورد نتايج تحقيقاتش مي گويد: علائم نوري ساطع شده از ديودهاي نور تابنده (diode emitting-light يا LED) _ كه در بسياري از ابزارها نظير مودم، صفحه كليد و روتر router چشمك مي زنند _ توسط تلسكوپ از راه دور قابل دريافت است كه مي توان از آن علائم نوري براي مشخص كردن همگي اطلاعاتي كه در حال پردازش است بهره برد. لوفري در تحقيق خود با عنوان نشست اطلاعات از گسيل هاي نوري بيشتر كامپيوترهاي سرعت پايين كه پوشش شبكه اي با فواصل بسيار زياد دارند مانند سيستم teller Automated) ATM(Machines كه در بانك ها كاربرد دارد آسيبپذيرترند. اين محقق موفق شده است با ابزارهاي بسيار ساده و با استفاده از يك حس گر نوري از فاصله 20 متري اطلاعات در حال پردازش يك كامپيوتر را از راه ديود چشمك زن آن كامپيوتر دريافت كند.