Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54511S4

Date of Document: 2002-03-15

بسته هاي مرگ عكس: گروه مهر ايران آمدن فصل بهار نويدي است براي دوباره جان گرفتن طبيعت و آغازي جديد براي شكوفايي، باردهي و سرسبزي و طراوت. اما اين شروع دوباره قانون تعريف شده طبيعت است كه با قانون جاري انسان تفاوت دارد، چرا كه در عمل كاملا برعكس و تبديل به زوال و نابودي شده است. مصداق اين امر، به خصوص در سال هاي اخير، لاك پشت هاي آب شيرين هستند. چند سالي است كه نزديك به ايام عيد شاهد به بازار آمدن و خريد و فروش تعداد زيادي لاك پشت در شهر بزرگ تهران هستيم و متاسفانه اين امر هر ساله سير صعودي طي كرده و بر حجم آن افزوده مي شود. اين لاك پشت ها در اندازه هاي مختلف يا بهتر بگويم در سنين مختلف و عمدتا متعلق به گونه لاك پشت Mauremysخزري caspica caspica از خانواده Emydidae هستند. قصد بر اين است كه از منظر بوم شناختي اطلاعات مختصري درباره عواقب جمع آوري اين گونه ها از زيستگاه طبيعي آنها، آن هم در اين سطح وسيع، ارايه گردد. شروع فصل بهار و در پي آن گرم شدن هوا و فعاليت لاك پشت ها پس از خواب زمستاني يكي از مهم ترين و موثرترين مقاطع زماني براي بقاي آنها به شمار مي رود چرا كه مصادف با ظهور و فعاليت نوزادان و نيز افراد بالغ جهت جفتگيري و شروع مرحله جديد توليدمثلي است. اين به آن معنا است كه با جمع آوري آنها در اين زمان نتيجه فعاليت هاي توليدمثلي به بار نشسته آنها در طول سال به يكباره بي حاصل و بي ثمر گشته و پشتوانه جمعيت آنها براي آينده از بين مي رود. اهميت و تاثير بسزاي اين چنين برداشت هايي وقتي روشن تر مي شود كه بدانيم اين لاك پشت ها هر سال 5 - عدد 4 تخم مي گذارند و مقايسه اين تعداد با تعداد صيد و جمع آوري شده و نحوه نقل وانتقال آنها خود توصيف گر اين سرنوشت شوم است. لاك پشت هاي مذكور در تعداد 200 - و 100 گاهي حتي بيشتر در يك گوني، دبه پلاستيكي و يا جعبه ريخته شده و از استان هاي شمالي به تهران حمل مي شوند. اين بسته هاي مرگ هنگام خالي شدن تنها بيانگر شقاوت و نامهرباني ما با طبيعت هستند زيرا كه بسياري از لاك پشت ها كاسه هاي پشتي و شكمي شان و يا ساير اعضاي بدنشان شكسته و قادر به ادامه حيات نيستند و يا خفه شده و مرده اند. كيسه ها و جعبه هاي حمل ونقل اكثرا كيسه ها و جعبه هاي كود و سم هستند و علاوه بر آن تراكم بالاي لاك پشت ها در يك محيط بسته باعث نقل و انتقال و سرايت انواع آلودگي ها و بيماري ها به لاك پشت هاي سالم گشته به نحوي كه در اكثر آنها عوارضي نظير عفونت چشم مشهود است، ضمن اينكه تنش ناشي از حمل ونقل آمادگي آنها را براي ابتلا به بيماري ها افزايش اين مي دهد عامل علاوه بر عوامل ديگري نظير مرگ ومير و تاثير ناشي از استفاده گسترده سموم و علف كش ها در منطقه و تخريب زيستگاه ها فشار مضاعفي را بر جمعيت اين گونه ها وارد مي سازد كه در نهايت منجربه حذف آنها از اكوسيستم هاي مربوطه و از بين رفتن نقش و عملكرد اكولوژيكي آنها مي شود. آنها هر چند به عنوان گونه هاي همه چيزخوار نام برده مي شوند ولي عمدتا گوشتخوار بوده و از انواع حشرات و لارو آنها و ساير بي مهرگان آبزي و حتي مهره داران كوچك تغذيه مي كنند و نقش بسيار مهمي در كنترل جمعيت آنها ايفا مي نمايند. البته خوشبختانه با فعاليت گروه مهر ايران از عرضه اين حيوانات در ميادين شهرداري جلوگيري به عمل آمده و طبق دستورالعمل سازمان حفاظت محيطزيست حمل ونقل و خريد و فروش اين گونه ها منع قانوني داشته و طبق قوانين اين سازمان هر لاك پشت 160000 ريال جريمه نقدي دارد. در پايان با توجه به فعاليت هاي فرهنگي كه در هفته هاي اخير شاهد بوديم از عموم هم ميهنان و كساني كه علاقه مند به حفظ سرمايه ها و ذخاير طبيعي اين مرزوبوم هستند، انتظار مي رود كه ضمن مراقبت از افراد خانواده جهت عدم ابتلا به بيماري هايي كه احتمال انتقال آنها از لاك پشت ها وجود دارد و يا صدمات ديگري نظير گاز گرفتن و غيره، نسبت به تحويل اين لاك پشت ها به مراجع و مكان هايي نظير باغ وحش تهران كه در نهايت به انتقال آنها به زيستگاه اصلي شان طي يك برنامه تدوين شده ختم خواهد شد، اقدام نمايند و احيانا از معدوم نمودن و يا رهاسازي آنها در مناطق مختلف و متفرقه پرهيز نمايند. لازم به ذكر است كه به خصوص امسال شاهد به بازار آمدن و عرضه گسترده مارهاي آبي نيز هستيم. روشن نيست كه چه ارتباطي ميان اين موضوع و سنت و رسم و رسوم رايج و سال نو وجود دارد و مشخص نيست كه مار در كجاي اين آداب و سنن جاي مي گيرد، ولي حكايت لاك پشت ها شامل حال مارها نيز شده و آنها هم قرباني هوس انساني مي شوند.