Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54509S3

Date of Document: 2002-03-15

دست هاي توطئه گر انگليسي شايد نشنيده باشيد كه بريتانيا همان توطئه اي كه براي ميلوشويچ به كار برد اين بار براي رابرت موگابه به كار گرفت. اما مطبوعات دولتي زيمبابوه ادعا مي كنند كه تمام نقشه چيني ها زير سر انگليسي هاست. اگر شما جزو اقليتي در زيمبابوه باشيد كه تلويزيون هاي اين كشور و مطبوعات داخلي را باور دارند، مهمترين سرنخ اين برنامه فاجعه بار برايان دانلي مامور بلندپايه انگليسي است. دانلي پيش از آن كه در ماه ژوئيه به زيمبابوه سفر كند به مدت دو سال سفير انگليس در بلگراد پايتخت يوگسلاوي بود. اين كه بمباران يوگسلاوي حين ماموريت وي اتفاق افتاد از نظرها دور نماند. در همان زماني كه او در بالكان درگير بود اسلوبودان ميلوشويچ از قدرت ساقط شد. روزنامه زيمبابوه اي ساندي ميل دست هاي دانلي را در سقوط رئيس جمهور ميلوشويچ ديده است، و نمي تواند هيچ تصوري غير از اين داشته باشد كه حضور وي در حراره پايتخت زيمبابوه قصد ديگري جز رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه داشته باشد. اين روزنامه هشدار داده بود كه: آنها دانلي را به زيمبابوه آورده اند تا هماني را كه بر سر ميلوشويچ آورد بر سر رابرت موگابه بياورد و آنچه از اين اقدام نتيجه گيري مي شود اين است كه سرويس هاي اطلاعاتي جاسوسي بريتانيا از نزديك با عناصر حزب جنبش براي اصلاحات دموكراتيك كار مي كنند تا به خشونت هاي بعد از انتخابات دامن بزنند و پيروزي قابل پيش بيني رئيس جمهور موگابه را هدف قرار دهند اين حزب بازمانده سيلوس اسكاوت رودزيايي نام ] قبلي [زيمبابوه و افسران نظامي سابق آپارتايد هستند. شايد باور نكنيد. ميليون ها زيمبابوه اي نيز قطعا باور نخواهند كرد. اما هر روز سيلي از داستان هاي خلاق و دروغ هايي نظير اين به خورد عامه داده مي شود. اگر مردم زيمبابوه گرسنه اند، به خاطر اين نيست كه بازپس گيري زمين ها از سفيدپوستان ضربه اي فاجعه بار به توليد غذا زده است بلكه به خاطر اين است كه سفيدها غلات را احتكار مي كنند و يا آن را به خاطر بي اعتبار كردن موگابه مي سوزانند. اگر خشونت سياسي در زيمبابوه وجود دارد تقصير گروه هاي مخالف موگابه است گرچه اين طرفداران حزب جنبش اصلاحات دموكراتيك مخالفان ] [موگابه هستند كه سر از قبرستان و بيمارستان درمي آورند. به زعم مطبوعات دولتي در زيمبابوه، دانلي در اوايل فعاليت هايش براي ناتوان كردن موگابه به طور مخفيانه غارت و سوزاندن مزارع سفيدپوستان را هماهنگ كرد تا وجهه، ارزش و اعتبار جنگجويان كهنه كار كه ] بيست و دوسال پيش براي استقلال زيمبابوه [جنگيدند را زير سوال ببرد. اين روزنامه دولتي در زيمبابوه براي بي اعتبار كردن حزب مخالف مي نويسد كه اين حزب در بزرگترين سرقت در آفريقاي جنوبي نقش داشته است درحالي كه پليس پرتوريا در ] آفريقاي [جنوبي از اين موضوع اظهار بي اطلاعي مي كند. اما مغز و اصل همه اين تبليغات اين است كه انتخابات رياست جمهوري در زيمبابوه را به عنوان جنگ عظيم براي حفظ استقلال زيمبابوه و عليه تلاش هاي بريتانيا براي استعمار دوباره اين كشور به تصوير بكشد. در يكي از تبليغات انتخاباتي حزب حاكم نوشته شده است به خواست بازگشت به استعمار توني بلر، نه، بگوييد و در اين تبليغات كلمه بلر را با املاي به جاي Blair به صورت Bliar نوشته است چون رابرت موگابه بلر را بي لاير (B- liar) تلفظ مي كند و در زبان انگليسي لاير ( Liar) به معني دروغگو است. يكي از روزنامه هاي ديگر زيمبابوه كشمكش مرگ و زندگي ميان موگابه و بريتانيا مي داند و برايش اهميتي ندارد كه نتيجه اين انتخابات مي خواهد نشان بدهد كه مردم بيشتر نگران تورم، كمبود غذا و بيكاري هستند. در جاي جاي كشور تبليغات براي يادآوري جنگ آزاديبخش است كه بيست و دو سال پيش اتفاق افتاد. موسيقي هاي عادي در زيمبابوه جاي خود را به سرودهاي دوره جنگ براي استقلال داده است. روزنامه هاي زيمبابوه ادعا مي كنند كه اگر توطئه دانلي به نتيجه نرسد بريتانيا در حال نقشه كشي است تا پايگاهش را در زامبيا، بوتسوانا و موزامبيك قرار دهد تا از آنجا ارتشش بتواند به زيمبابوه حمله كند. ساندي ميل مي نويسد: جنبش براي اصلاحات دموكراتيك از ارتش بريتانيا خواسته است درصورتي كه در انتخابات شكست خورد مداخله كند و بسياري از راست گرايان زيمبابوه تا مغز استخوان شان نگرانند. و البته موگابه هم در سن 78 سالگي وظيفه سنگين هدايت اين جنگ عليه بريتانيا را به عهده خواهد گرفت. اين روزنامه به وضوح بيان مي دارد: او [موگابه ] از زمان استقلال از مردم زيمبابوه سنداني ساخته است كه خيانت هاي امپراتوري بريتانيا بيهوده به آن مي كوبد و فقط با شكست مواجه مي شود.