Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54508S7

Date of Document: 2002-03-15

دهكده جهاني در يك هفته ديوف در تهران ژاك ديوف، مدير كل فائو، در هفته جاري سفري به تهران داشته است. وي در اين سفر از كاهش توليد كشاورزي در خاورميانه طي سال 2001 ابراز نگراني كرد. ديوف كه در كنفرانس منطقه اي فائو در تهران حضور يافته بود، در بخشي از سخنراني افتتاحيه اش در تهران گفت كه واردات محصولات كشاورزي منطقه خاورميانه در سال گذشته به طور متوسط سه برابر صادرات منطقه بوده و به رقم 30 ميليارد دلار رسيده است. خاورميانه بنابر تعريف فائو شامل 29 كشور مي شود كه از اقيانوس اطلس (موريتاني و مراكش ) تا پاكستان و قرقيزستان در آسياي ميانه را شامل مي شود. واقعيت اين است كه توليد كشاورزي در اين منطقه در سال هاي اخير، هيچ تناسبي با افزايش تقاضاي مواد غذايي - كشاورزي، نداشته و به همين دليل كسري محصولات كشاورزي در منطقه پيوسته افزايش يافته است. در آنچه به كمبود توليد كشاورزي در خاورميانه مربوط مي شود، به جز مشكلات ساختاري، در سال هاي گذشته عواملي چون خشكسالي و جنگ نيز تاثيرگذار بوده است. دو كشوري كه بيشترين سوءتغذيه در جهان را شاهد هستند، در خاورميانه قرار دارند: سومالي كه 75 درصد جمعيت آن دچار سوءتغذيه هستند و افغانستان كه 70 درصد جمعيت آن چنين وضعي دارند; به جز اين از سوءتغذيه در عراق تحت تحريم در سال هاي اخير و فلسطين در حال بحران، آمار دقيقي در دست نيست. منطقه خاورميانه /6 2كه درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده با داشتن 11 درصد زمين هاي قابل آبياري جهان تنها /1 5درصد منابع آبي تجديد شدني (آب قابل مهار ) را در اختيار دارد.