Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54505S4

Date of Document: 2002-03-15

مردمان خرافاتي جهان سال نو و يك تكه زغال! شادي وطن پرست شايد يكي از وجوه مشترك بين ملل مختلف در سراسر دنيا، خرافات باشد كه گاهي با هم در تضاد هستند، اما هميشه خرافات وجود داشته و معمولا ريشه اي تاريخي دارد كه ذهنيتي را براي مردم به وجود آورده است. مثلا در تاريخ ايرلند، زن موقرمزي به نام مكها (Macha) است كه مي گويند مردهاي ايرلندي را تا 9 نسل نفرين كرده و به همين دليل است كه اگر مردم ايرلند در حال سفر باشند و در راه با يك زن موقرمز برخورد كنند، دوباره سفر را شروع مي كنند. مي گويند، مكها همسر مرد اسب سواري بود كه در اين راه كشته شد و روزي پادشاه او را كه باردار بود، مجبور به اسبسواري و مسابقه كرد و اين امر باعث شد او در اواسط اين مسابقه دچار درد زياد شود و مجبور به سقطجنين خود شود كه اين امر باعث مي شود او مردهاي ايرلندي را نفرين كند! يا به طور مثال، مردم آمريكا كه از تمدن و تاريخ كهن برخوردار نيستند، بريده اي از خرافات مردم مختلف دنيا در بين افكار آنها موجود است. خرافات مردم انگليس، اسپانيا و...! آمريكايي ها معتقدند، هيچ گاه نبايد كفش را بر روي تخت خواب بگذاريد، چون به معناي مرگ در خانواده است كه ريشه اين خرافه از انگليس است. اگر يك پرنده وحشي به داخل خانه شما پرواز كند، به معناي ورود مرگ است. يا زماني كه آمبولانس مي گذرد، روي انگشت پايتان بلند شويد و نفس خود را در سينه حبس كنيد و چشم هايتان را ببنديد اين حركات باعث مي شود تا مرگ بگذرد كه البته اين ريشه تاريخي ندارد چون آمبولانس قدمتي ندارد، اما اين ذهنيت مردم است كه پس از ديدن آمبولانس به ياد مرگ و مير مي افتند و زماني كه چشم ها را مي بندند، گويي چنين منظره اي را تصور نمي كنند و به نوعي از اين ذهنيت فرار مي كنند! اگر به صورت اتفاقي كاري را بر عكس انجام داديد و يا لباسي را بر عكس پوشيديد، منتظر يك عمل غيرمنتظره باشيد. خارش جزو يكي از عوامل تحريكي بدن ماست كه براي آن خرافات مختلفي وجود دارد، مثلا در آمريكا معتقدند، خارش گوش به معناي اين است كه كسي پشت سر تو صحبت مي كند. اگر بيني شما خاريد، يعني تو يك احمق را مي بوسي! اگر دست راست تو بخارد يعني يك فرد جديدي را ملاقات مي كني! اگر دست چپ تو بخارد يعني پول به دست مي آوري و يا پولي در راه است! كه ما در ايران نيز به آن اعتقاد داريم! اگر پاي تو بخارد، به معناي اين است كه تو در راه جايي هستي. از نظر مردم آمريكا، بدشانس ترين موارد در زندگي هركس اين است كه از زير نردبان عبور كند و يا گربه سياهي را ببيند كه در عرض جاده اي در حال حركت است. اما خوش شانس ترين موارد در زندگي آنها اين است كه پاي خرگوش را در جيبشان مي گذارند تا خوش شانسي هميشه همراهشان باشد. و يا در روز سال نو، كه به ديدن دوستشان مي روند برايش تكه اي زغال هديه مي برند كه البته ريشه اين خرافه از منطقه ولش ( welsh) است و به معناي هديه بردن خوش شانسي براي اوست! پس زغال ها را براي هديه بردن از هم اكنون خريداري كنيد!