Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54496S6

Date of Document: 2002-03-14

تاكيد وزير اقتصاد برگسترش سرمايه گذاري شركتهاي بيمه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به رئيس كل بيمه مركزي و مديران عامل شركتهاي بيمه، بر تقويت سرمايه گذاري بيمه ها در بازار سرمايه كشور تاكيد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه خود خاطرنشان كرد، در كشورهايي كه بازار سرمايه كارآمد دارند، درصد بالايي از سرمايه گذاري صنعت بيمه در بازار سرمايه انجام مي شود و بيمه ها به جاي اعطاي تسهيلات، خريد املاك و مستغلات، با سرمايه گذاري در ساير دارايي هاي واقعي، در طيف گسترده اي از دارايي هاي مالي سرمايه گذاري مي كنند كه در شرايط امروز كشور، سرمايه گذاري در سهام پذيرش شده در بورس و اوراق مشاركت است. مظاهري تاكيد كرد: ترازنامه بيمه ها در كشور نشان مي دهد بيمه ها حضوري ضعيف در بازار سرمايه ايران دارند كه بايد اين حضور تقويت شود و مجموع سرمايه گذاري بيمه ها و صنعت بيمه در سهام شركتهاي بورس بايد به شدت افزايش يابد. مظاهري تاكيد كرد: درصد سرمايه گذاري هر شركت بيمه و يا شركتهاي سرمايه گذاري تابعه آن در سهم خاص نبايد از درصد يك رقمي كه در آيين نامه سرمايه گذاري صنعت بيمه به دقت تعريف مي شود، تجاوز كند.