Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54479S5

Date of Document: 2002-03-13

همايش خشونت در خانواده ايراني برگزار مي شود گروه اجتماعي: خشونت در خانواده دوشنبه، شب گذشته در همايش خشونت در خانواده ايراني مورد بررسي جامعه شناسانه قرار گرفت. شهلا اعزازي نويسنده و استاد دانشگاه در اين نشست كه در مجموعه فرهنگي هنري تهران برگزار شد، گفت: ترس از بازخواست و نيازهاي شغلي، زنان را مجبور مي كند كه موارد اعمال خشونت به ضد خود را به اطلاع خانواده هايشان نرسانند. وي كه با موضوع جامعه شناسي خشونت سخن مي گفت، افزود: متاسفانه نگرشي در جامعه ما وجود دارد كه حق خشونت را براي والدين در مورد فرزندان روا مي دارد. اين در حالي است كه در ابتدا بايد بپذيريم كه در روابط جاري ميان مردم، حق نداريم افراد را از حقوق انساني و اجتماعي خود محروم كنيم. اعزازي گفت: بايد بپذيريم كه در يك رابطه خشونت آميز، بدون توجه به اين كه قرباني يا فرد مقصر، چه گناهي كرده، هيچ كس حق ندارد از خشونت براي اصلاح استفاده كند. اين استاد دانشگاه در مورد تعاريف مختلف خشونت در جهان گفت: سازمان ملل به عنوان يك نهاد جهاني در تعاريف خود حد ميانه و اعتدال را رعايت مي كند و خشونت را جلوه اي از روابط نابرابر قدرت ميان زنان و مردان در طول تاريخ مي داند كه به سلطه مردان بر زنان و تبعيض ميان آنان انجاميده است.