Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54479S2

Date of Document: 2002-03-13

روانشناسي شادي كدام دسته از مردم شادترين افراد؟ هستند بهترين روشها براي كسب شادي؟ چيست بسياري از تحقيقات به عمل آمده به نتايجي كه غيرمنتظره نيست مي رسند ولي در اينجا تعدادي از نتايج جالبتر به نقل از كتابي با عنوان روانشناسي شادي نوشته مايكل آرگيل ( ) 1987 كه براساس بيش از 400 مطالعه و بررسي نوشته شده مطرح مي شود: * اخيرا مشخص شده است كه افراد تنها به اندازه كافي مكالمات و گفتگوهاي صميمانه اي با دوستان و آشنايان خود ندارند كه احساسات شخصي خود را مطرح سازند. * براساس يك تحقيق ملي در انگلستان اين نتيجه به دست آمده كه تنها 32 درصد از افراد در صورتي كه نياز مالي به شغل نداشته باشند به حفظ شغل خود ادامه مي دهند. * نمونه هايي از مردم بيكار ولي شاداب را مي توان در ميان مردم طبقه متوسط و طبقه اشراف در قرون وسطي كه نيازي به كار نداشتند، تا يافت آنجايي كه ما مي توانيم بفهميم آنها كاملا شاد بودند شايد به دليل اينكه هرگز چيزي در مورد اخلاق پروتستاني نشنيده بودند. همچنين شايد به دليل اينكه آنها از شيوه زندگي منظم با وظايفي گسترده و فعاليت ها و امور محلي برخوردار بودند. مسلما امروزه بيكاري يكي از موثرترين عوامل ناراحتي است و تحقيقات اخير نشان مي دهند 19 درصد از اهالي بريتانيا به دليل از دست دادن شغل خود شادي و نشاط خود را نيز از دست داده اند. * نتايج تحقيقات بيانگر اين موضوع است كه افراد برون گرا شادتر هستند. برون گرايي (بخصوص خوش مشربي و خونگرمي آن ) مي تواند شادي را تا 17 سال آينده تضمين نمايد. * افراد شاداب با روحيه خوببه شكلي متفاوت با مشكلات روبه رو مي شوند تا افرادي كه بي تفاوت يا بدخلق هستند. افراد شاد و سرحال سريع تر حركت مي كنند (فعال ) آسان ترين استراتژي و راهبرد را براي رسيدن به هدف خود برمي گزينند و اولين راه حلي را كه مي يابند و به ذهنشان مي رسد به كار مي بندند. براساس يك آزمايش در اين خصوص درصد 75 از كساني كه يك فيلم كمدي و خنده دار ديده بودند در مقايسه با 13 درصد از كساني كه هيچ فيلمي نديده بودند براي مشكلات خود به راه حل دست يافته بودند. * در روزهايي كه هوا آفتابي و خوب است مردم بيشتر به ديگران كمك و انعام مي دهند. * كساني كه از حمايت هاي اجتماعي قوي تري برخوردارند از لحاظ آماري ديرتر به بيماري التهاب مفاصل يا آرتروز دچار مي شوند و به احتمال زياد بعد از حمله قلبي بهبودي خوبي به دست مي آورند و احتمال حمله قلبي بعدي تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد. * تحقيقات نشان داده است كه افراد بدبين و منفي بيشتر در معرض بيماري قلبي قرار دارند. * شواهد و مدارك نشان مي دهد كه براي اهميت قائل شدن به امر شادي بايد: ازدواج كرد، ازدواج دائم باشد، بچه دار شد، با خويشاوندان رفت و آمد كرد، دوستان زيادي براي خود يافت و روابط خوبي با همسايگان برقرار نمود. * امروزه نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه در معالجه بيماران افسرده يافتن افرادي كه بتوان با آنها درددل كرد و نكات دروني مثبت و روزهاي شاد زندگي را در طي روز به آنها گوشزد نمود بسيار موثرتر از دارودرماني و شناخت درماني است گرچه موفق ترين معالجات براي بيماري افسردگي شامل روش هاي رفتار درماني نيز مي شود مانند ترغيب به پي گيري و يادآوري رويدادهاي خوشايند با دوره درماني طولاني تر و تمرين مهارتهاي اجتماعي. رابطه پول و شادي گرچه داشتن پول زياد و گردش با آن در ميان جمعيت احتمالا چيز خيلي خوبي است اما تعيين ميزان رابطه ميان ثروت و شادي مشكل است و باور نداشتن اين رابطه نيز كار سختي است. تحقيقات جديد تاييد مي كند كه هيچ يك از اين امور اميدي را كه در سطح جهان جهت كسب شادي وجود دارد تامين نخواهد كرد به بيان دقيق تر، بنابر گزارشي در نشريه شخصيت و روانشناسي اجتماعي به نظر مي رسد اموري مانند عزت نفس و احساس نزديكي به ديگران رضايت كامل را به بار مي آورد. يك روانشناس دانشگاه ميسوري - كلمبيا به نام كيون. م شيلدون و همكارانش به منظور تعيين اينكه كداميك از 10 احساس روانشناختي براي مردم مهمتر است 3 تحقيق بر روي گروههاي متفاوت دانشجويان دانشكده ها در ايالات متحده انجام دادند. از شركت كنندگان در تحقيق اول خواسته شد شخصي ترين رويداد رضايت بخش را كه طي ماه گذشته تجربه كرده بودند توصيف نمايند و از افراد گروه دوم نيز خواسته شد شخصي ترين رويداد رضايت بخش را كه طي هفته گذشته تجربه كرده بودند توصيف نمايند و در گروه سوم دانشجويان رضايت بخش ترين رويداد دوره تحصيلي شان و همچنين ناكام ترين رويداد طي همين دوره را در نظر نتايج گرفتند حاصله نشان داد كه هماهنگي و ثبات كامل همراه با استقلال، آزادي عمل، شايستگي، خويشي و وابستگي به ديگران و عزت نفس در صدر جدول نيازهاي روانشناختي قرار مي گيرند. توصيفات ناكام ترين رويداد آشكار نمود كه فقدان آن 4 نياز روانشناختي (نيازهاي فوق ) و همچنين فقدان امنيت به طور بارزي نقش مهمي ايفا مي كند. نويسندگان اين تحقيق تاكيد مي كنند به نظر مي رسد كه وقتي امور در جهت اشتباه پيش مي روند احتمالا مردم در آرزوي كسب ايمني و پيش بيني پذيري امور مهم خواهند بود. منبع: اينترنت ترجمه: آنيتا زنديه (كارشناس ارشد روانشناسي )