Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54471S1

Date of Document: 2002-03-12

شوراي شهر بودجه 622 ميليارد ريالي شهرداري اصفهان راتصويب كرد بودجه 622 ميليارد و 360 ميليون ريالي سال آينده شهرداري اصفهان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيد. به گزارش خبرنگار ما در اصفهان بودجه سال 81 شهرداري اصفهان نسبت به بودجه امسال 43 درصد افزايش يافته كه 60 درصد آن در امور عمراني و بقيه در امور جاري هزينه خواهد شد. بودجه سال آينده شهرداري اصفهان با احتساب 184 ميليارد ريال بودجه ملكي آن رقمي بيش از 840 ميليارد ريال خواهد بود كه اين مبلغ براي عمران و آبادي شهر هزينه مي شود. در بودجه سال 81 شهرداري اصفهان برنامه هاي توسعه شهري هدايت و دفع آبهاي سطحي، ايجاد تاسيسات حفاظتي شهري، ايجاد تسهيلات و تاسيسات شهري، بهبود حمل و نقل و عبور و مرور شهري، ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و گردشگري از اهميت خاصي برخوردار است. بر اساس اين گزارش برنامه هاي پيش بيني شده در سال آينده در قالب 758 طرح بزرگ و كوچك در شهر اصفهان به اجرا گذاشته خواهد شد. با توجه به تامين هزينه ها از محل درآمدهاي شهرداري تلاش شده تا مبالغ دريافتي از محل عوارض، فروش تراكم و ارزش افزوده در مناطق مختلف شهر اصفهان قانونمند و به صورت منطقه اي و اصولي انجام شود.