Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54470S9

Date of Document: 2002-03-12

فصلنامه فرهنگ ايمني منتشر شد گروه شهري: وزارت كشور براي پشتيباني دستگاههاي آتش نشاني و افزايش دانش و آگاهي كاركنان سازمانها و واحدهاي ايمني شهرداريهاي كشور نخستين شماره از فصلنامه فرهنگ ايمني را منتشر كرده است. به گزارش روابط عمومي وزارت كشور اين فصلنامه در صدد است با اطلاع رساني در زمينه فناوري هاي جديد و ارائه نتايج پژوهشها و تجارب كشورهاي پيشرفته، هرچه بيشتر از ميزان موقعيت هاي غيرايمن در جامعه بكاهد.