Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54467S10

Date of Document: 2002-03-12

مخالفت اردن و تركيه با تهاجم نظامي آمريكا به عراق اردن و تركيه ديروز به آمريكا درباره حمله نظامي به عراق هشدار داده و تاكيد كرده اند، چنين حمله اي منطقه را بي ثبات مي كند و بر اقتصاد اين متحدان نزديك واشنگتن در ميان كشورهاي مسلمان تاثير سوء مي گذارد. روزنامه واشنگتن پست ديروز نوشت: هشدار اين دو كشور كه همكاري آنها براي حمله احتمالي به عراق بسيار مهم و حياتي است، در حالي صورت مي گيرد كه ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا سفر 10 روزه خود را به انگليس و چندين كشور عرب خاورميانه آغاز كرده است. هدف از اين سفر، رايزني با رهبران كشورهاي منطقه درباره سرنگوني رژيم صدام حسين است. يكي از گزينه هاي مورد بحث، احتمال حمله نظامي به عراق است. واكنش ملك عبدالله پادشاه اردن و بولنت اجويت نخست وزير تركيه نشاندهنده توافق ميان رهبران منطقه درباره خطرات حمله به عراق است. اجويت در مصاحبه اي با تلويزيون دولتي تركيه گفت: حمله به عراق به طور جدي تركيه را تحت تاثير قرار مي دهد، اقتصاد تركيه اكنون در وضعيت حساسي است. در حالي كه موضوع عراق مانند يك كابوس گريبان ما را نمي توان گرفته، انتظار سرمايه گذاري در تركيه را داشت. اجويت گفت: قصد دارد درباره نگراني هايش به طور جدي و صريح با ديك چني صحبت كند. هواپيماهاي آمريكايي مستقر در پايگاه اينجرليك تركيه در حملات احتمالي آمريكا به عراق مشاركت خواهند داشت و از سوي ديگر تركيه مي تواند پايگاه مناسبي براي گروههاي مخالف عراقي باشد. چني امروز به امان مي رود و هفته آينده نيز از تركيه ديدن مي كند. خبرگزاري رسمي اردن به نقل از ملك عبدالله پادشاه اردن حمله نوشت، به عراق براي اين كشور و كل منطقه مصيبت به دنبال خواهد داشت و امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي كند. امان استفاده از زور عليه عراق را رد مي كند. واشنگتن پست نوشت، چني در جريان سفر خود به كشورهاي منطقه، پاسخهاي مشابهي مي شنود كه حاكي از مخالفت اين كشورها با حمله به عراق اگرچه است، اكثر رهبران اين كشورها ترجيح مي دهند صدام حسين در قدرت نباشد اما نگران واكنش هايي هستند كه حمله به عراق ممكن است در كشورهايشان برانگيزد. آنها مي گويند، بهترين راه ادامه كنترل عراق است. حسني مبارك رئيس جمهور مصر نيز در سفر اخير خود به آمريكا، مخالفت قاهره با حمله آمريكا به عراق را به اطلاع جورج بوش رسانده است. رهبران عربستان نيز با اين اقدام واشنگتن مخالفند.