Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54465S10

Date of Document: 2002-03-12

صندوق 1229 قرض الحسنه در كشور فعاليت مي كنند گروه اقتصادي: صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان يكي از زيربخش هاي واسطه گريهاي مالي جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است. مركز آمار ايران در نيمه اول سال 1380 با اجراي طرح آمارگيري نمونه اي اقدام به جمع آوري اطلاعات از صندوقهاي قرض الحسنه در 28 استان كرد كه نتايج آن در دست انتشار نتايج است اين طرح نشان مي دهد كه در سال 1379 تعداد 1229 صندوق قرض الحسنه در سطح كشور در زمينه ارائه خدمات واسطه گريهاي مالي (اعطاي وام و اعتبار ) فعاليت داشته اند كه از اين تعداد، استانهاي اصفهان تهران و مازندران به ترتيب با 30 /15 6و /14 7و درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در سال 1379 از مجموع 2110 ميليارد ريال سپرده نزديك به 1573 ميليارد ريال ( /74 5 درصد ) وام به متقاضيان اعطا شده است.