Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801220-54453S1

Date of Document: 2002-03-11

قيمت گاز مايع درسال آينده 20 درصد افزايش مي يابد براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي طي سال 81 قيمت گاز مايع 20 درصد افزايش مي يابد. محسن خليلي رئيس اتحاديه صادركنندگان گاز مايع به خبرنگار ما گفت: در چارچوب منطقي شدن قيمت گاز مايع تلاش داريم تا قيمت اين فرآورده براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. در سال آينده نيز اجازه داده شده كه قيمت هاي فعلي درصد 20 رشد داشته باشند. وي افزود: با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه براي منطقي كردن قيمت گاز مايع، بهترين شيوه، تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا است كه در اين رابطه با نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس مذاكراتي داشته ايم و قرار بر اين است كه قيمت گاز مايع طي سال هاي آينده براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. مهندس خليلي ادامه داد: در كشور ما قيمت گاز مايع همانند ساير حامل هاي انرژي بسيار ارزان است و اين امر نقش زيادي در مصرف غيرمنطقي گاز مايع دارد. مقايسه قيمت انرژي در كشور ما با كشورهايي كه اقتصاد ضعيف تري از ما دارند نشان مي دهد كه قيمت انرژي در اين كشورها حداقل 4 برابر كشور ما است كه اين امر موجب افزايش مصرف و اتلاف بيش از حد انرژي در كشور شده است. وي ادامه داد: سياست قيمت گذاري در انرژي نيازمند يك تحول است زيرا مروري بر روند رشد قيمت انرژي در كشور و نرخ تورم نشان مي دهد كه قيمت انرژي هر سال كاهش مي يابد به طور مثال در سال 1357 قيمت گاز مايع 2 دلار براي هر كيلويي 11سيلندر بوده است در حالي كه بعد از گذشت 23 سال و رشد شديد قيمت ها طي سال 80 قيمت هر سيلندر گاز مايع به 38 سنت رسيده است. در كشور ما هيچ تناسبي بين قيمت انرژي با قيمت ساير كالاها وجود ندارد. مهندس خليلي در ادامه، منطقي ساختن قيمت انرژي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: پايين بودن قيمت انرژي باعث شده است كه مصرف كنندگان توجهي به بهينه سازي مصرف نكنند درحالي كه منطقي ساختن قيمت انرژي مي تواند نقش ميزان مصرف انرژي در وسايل مورد استفاده توسط مردم را به عنوان يك مولفه تعيين كننده در انتخاب نوع وسيله درآورد و مصرف كنندگان هنگام انتخاب هر نوع وسيله انرژي بر، به ميزان مصرف انرژي آن نيز مانند قيمت و شكل ظاهري توجه داشته باشند. وي درزمينه لزوم هدفمند شدن يارانه ها طي سال آينده تصريح كرد: بحث هاي مختلفي دراين زمينه مطرح شده است و اغلب كارشناسان بر اين نكته تاكيد داشته اند ولي متاسفانه در بودجه سال آينده سيستم پرداخت يارانه ها اصلاح نشده است. درحال حاضر روش پرداخت يارانه برخلاف عدالت اجتماعي و به نحوي است كه دولت عمدتا از اقشار پردرآمد حمايت افراد مي كند فقير بهره بسيار كمي از يارانه ها مي برند. بنابراين بايد با هدفمند كردن يارانه ها، قيمت ها تعديل شود.