Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54421S6

Date of Document: 2002-03-09

تحليل جبهه دوم خرداد ازوضعيت پيش رو دستاوردهاوچالشهاي موجود، نشست مقدماتي كنگره جبهه دوم خرداد كه روز پنجشنبه با حضور گروههاي هجده گانه جبهه دوم خرداد، نمايندگان استانها و گروههاي اصلاح طلب غير عضو در تهران برگزار شد، بيانيه اي منتشر كرد. به گزارش ايرنا در اين بيانيه با اشاره به تحولات داخلي ايران پس از دوم خرداد سال 76 آمده است: در صحنه داخلي، فشارها و اعمال غيرقانوني با هدف نفي مردم سالاري تداوم يافته است. هرچند كه از شكل خشونت هاي خودسرانه تا مرز ترور، كاسته شده، اما بايد توجه داشت كه تعطيلي فله اي مطبوعات، سركوب دانشجويان و دستگيري و محاكمه بسياري از روزنامه نگاران، روشنفكران، سياست ورزان و احضار ناموجه اهل قلم و انديشه، در دو سال اخير روي داده است. شركت كنندگان در نشست مقدماتي كنگره جبهه دوم خرداد تصريح كردند: هر چند تغيير ميدان مبارزه از عرصه عمومي به مجلس شوراي اسلامي و مخالفت با نمايندگان و مصوبات آنان و پرونده سازي عليه مديران اجرايي، بيانگر اقدام هاي تازه اي است كه عليه اصلاحات به كار گرفته شده است ولي يقين داريم كه در نهايت صداي مردم مسلمان كه نداي حق است، حاكم خواهد شد و ترفندهاي مخالفان افراطي اصلاحات راه به جايي نخواهد برد. البته انتظار اين است كه مجلس و دولت اصلاحات، گام دوم را در كابينه دوم با عزمي افزونتر و برنامه اي شفاف تر و تواني كارآمدتر به پيش بردارند و به فشارها، كارشكنيها و خودسري ها در عرصه هاي گوناگون توجه نكنندو به جاي آن به حمايت مردم و لطف خداوند تكيه كنند. جبهه دوم خرداد همچنين با اشاره به تحولات صحنه بين المللي نوشت: در پي جنايت 11 سپتامبر ماجراجويي و افراطگرايي در منطقه و جهان امكان ظهور گسترده پيدا كرد و تنگ نظري افراط گرايان و خشونت ورزان موجب شد كه ميليتاريست هاي آمريكايي و اسرائيلي، جنگ، خشونت، ترور و شكنجه را عليه عدالت، صلح، امنيت و آزادي در جهان رقم بزنند و با بسيج عواطف و احساسات و تقدس جنگ، جهان را به ورطه آشوب و ناامني نوين سوق دهند. شركت كنندگان در اين نشست با اشاره به دستاوردهاي اصلاحات دوم خردادنوشتند: جنبش اصلاحات وفاق و همدلي كم مانندي را ميان حوزه همگاني و جامعه مدني، با قلمرو دولت ايجاد كرد و جمهوريت نظام اسلامي و دفاع از حقوق شهروندي را به گفتمان غالب تبديل كرد و آن را در كانون تصميم سازي و تصميم گيري هاي نظام جاي داد، به گونه اي كه مخالفان آن نيز به ناچار به ادبيات اصلاحي و گفتمان مردم سالاري تن دادند. اصلاحات، گفتمان خشونت ورزي و ارعاب جويي را در پستوي تاريخ انديشه و فرهنگ منزوي كرد و ادبيات سياسي نويني را پيش كشيد كه صلح و گفت و گو در كانون آن جاي داشت، گفتماني كه بر حقوق و وظايف متقابل دولت و شهروندان تكيه مي زند و مدافع نقد حكومت و پاسخگويي اركان نظام سياسي به صاحبان اصلي آن، يعني مردم است. نويسندگان بيانيه تصريح كردند: اصلاحات، مرزهاي كاذب ميان دين و آزادي، اسلام و مردم سالاري و معنويت و سياست را برچيد تا در پرتو تفسير و قرائت امام خميني ( ره ) از اسلام و اعتماد بي نظير به مردم، تخالف صوري فوق به همزيستي همدلانه و بي پيرايه دين و آزادي بدل شود. جنبش اصلاحي با تاكيد بر عدم دخالت حكومت در حوزه خصوصي و زندگي فردي، از سست شدن گفتمان ديانت و سياست جلوگيري كرد. شركت كنندگان در نشست مقدماتي كنگره جبهه دوم خرداد با اشاره به چالشهايي كه در مسير اصلاحات وجود دارد، تصريح كردند: مهمترين راه پيشرفت اصلاحات، حضور همه جانبه مردم و نخبگان، در همه عرصه هاي كشور است. امروز شاهد آن هستيم كه عده اي مي كوشند تا غبار ياس بر چهره مردم بپاشند. بر همه اصلاح طلبان و به خصوص دولتمردان است كه در دام سازشهاي پشت پرده و اعتمادسوز نيفتند و شجاعانه بر خواسته هاي ملي پاي فشارند و موانع موجود و كارشكنيهاي بر سر اصلاحات را به صورت شفاف و در عين حال در فضايي آرام، با مردم در ميان بگذارند و از آنان براي حل مشكلات ياري بخواهند. مطمئنا آگاهي مردم بزرگترين سرمايه اصلاحات است. بيانيه با اشاره به موفقيت دولت و نمايندگان مجلس در همگامي با روند اصلاحات، ضرورت نظارت نهادمند مردم بر اركان نظام را، مورد توجه قرار داده و نوشته است: اين تنها راهي است كه مي تواند سلامت حكومت را تضمين كند. نظارت اجتماعي با توجه به افكار عمومي و آزادي احزاب و مطبوعات و رسانه هاي گروهي تحقق مي يابد و صورت بندي مي شود. نويسندگان بيانيه با اشاره به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشتند: تركيب و فرايند تصميمات اين مجمع نبايد فلسفه وجودي آن را مخدوش كند و به عرصه نگرشها و باورهاي جناحي روياروي خواست و مصلحت مردم تبديل شود. در غير اين صورت، آنچه محتمل آسيب جدي و جبران ناپذير مي شود، مشروعيت و كارآمدي نظام و شكل گيري قدرت دوگانه اي است كه جز اضمحلال نظام نتيجه اي در بر نخواهد داشت. بيانيه همچنين با اشاره به سابقه طولاني جنبش دانشجويي در ايران تاكيد كرد: جنبش دانشجويي نبايد تحت سيطره انگاره هاي يكسان ساز و نگرشهاي استاندارد خواه، در انحصار جرياني خاص باقي بماند. بايد به تكثر سازنده و تفاوتهاي انديشه پرور باور داشت و از يكسان سازي تحميلي و تزئيني پرهيز كرد. بحث سياست خارجي ايران نيز از ديگر محورهايي است كه در اين بيانيه مورد توجه قرار گرفته است. جبهه دوم خرداد معتقد است، احزاب و سازمانهاي غيردولتي بايد مذاكره با روشنفكران و انديشمندان مستقل اروپايي و آمريكايي و جهاني را در پيش گيرند تا از اين طريق بتوان جنگ طلبي را در جهان به انزوا كشيد. شركت كنندگان در اين نشست تصريح كردند: كوشش براي پيشبرد سياست ائتلاف صلح در جهان، ايجاد وفاق ملي و همبستگي فراگير را الزامي كرده است، براي اين منظور بايد تمامي قواي كشور با تقويت دولت و سياست خارجي آن زمينه هاي وفاق ملي را گسترش دهند.