Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54420S4

Date of Document: 2002-03-09

جشنواره بازيهاي بومي و محلي خراسان برگزار شد گروه شهرستانها: نخستين جشنواره بازي هاي بومي و محلي خراسان در مشهد به كار خود پايان داد. بازي هايي همچون عموزنجيرباف، خرسا پالون سا، از اين گل چه گل، هفت سنگ، كبدي، آغال كرمن و چند بازي ديگر از جمله بازي هاي به نمايش درآمده درجشنواره بود كه طي آن، دانش آموزان مقاطع ابتدايي از شهرستان هاي سبزوار، فريمان، تبادكان، نيشابور و مشهد به رقابت پرداختند. در پايان اين جشنواره گروه هاي شركت كننده از ناحيه 4 مشهد، تبادكان و نيشابور مقام هاي اول تا سوم اين جشنواره را به خود اختصاص دادند.