Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54406S2

Date of Document: 2002-03-09

طي 14 روز نخست اسفندتهراني ها 33 كردند ميليارد ليتر آب مصرف طي 14 روز نخست اسفندماه سال جاري مصرف آب شهروندان تهراني به 33 ميليارد ليتر رسيد. به گزارش روابط عمومي آبفا، تهراني ها از روز چهارشنبه اول اسفند تا پايان روز سه شنبه 14 اسفندجاري 32 ميليارد و 705 ميليون و 935 هزار ليتر آب مصرف كرده اند. بررسي آمار مصرف آب در شهر تهران بيانگر اين واقعيت است كه در چند هفته گذشته، مصرف آب، همواره با يك سير صعودي همراه بوده است. باتوجه به فرارسيدن روزهاي پاياني سال كه شهروندان طبق يك سنت ديرين اقدام به (خانه تكاني ) مي كنند، معمولا مقادير بسيار زيادي آب تصفيه شده صرف خانه تكاني هاي ايام نوروز مي شود. در چنين اوقاتي متاسفانه كمتر شهروندي را مي توان يافت كه به فكر كمبود، بحران، محدوديت منابع و جيره بندي آب در شهر تهران باشد. به همين دليل افزايش آمار مصرف آب شهروندان تهراني در دوهفته پاياني سال جاري چندان نبايد تعجببرانگيز باشدو انتظار صرفه جويي در مصرف آب در اين روزها ظاهرا انتظار بي جا و نامعقولي است. چرا كه شهروندان تهراني به دفعات نشان داده اند در فراموش كردن خاطرات تلخ گذشته تبحر خاصي دارند. واقعا چرا تهراني ها با اين سرعت خاطرات و سختي هاي جيره بندي آب تهران در تابستان و پاييز امسال را به دست فراموشي؟ سپردند و مقدمات جيره بندي آب در سال آينده را فراهم مي كنند.