Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54400S3

Date of Document: 2002-03-08

مطالعه سل با بافت هاي زنده ريه انسان محققان براي نخستين بار در يكصد سال اخير موفق شده اند با استفاده از بافت هاي ريه آدمي به مطالعه درباره بيماري سل بپردازند. به نوشته هفته نامه علمي نيچر چاپ لندن، همكاري ميان محققان روسي و آلماني مي تواند به درك بهتر نحوه عمل يك نمونه جهش يافته از باسيل سل موسوم به ميكوباكتريوم توبركولوز (ام آر دي ) منجر شود. بافت هاي آلوده به باسيل سل از جانب بيماران فقير روسي كه مبتلا به اين بيماري هستند تامين اين مي شود بيماران براي نخستين بار طي چند دهه اخير پذيرفته اند كه براي رهاشدن از بيماري تن به چاقوي جراحي فقر بسپارند اين بيماران مانع از آن بوده كه بتوانند بيماري خود را با استفاده از دارو، مداوا كنند. براساس توافقي كه به انجام رسيده است، موسسه تحقيقات سل شناسي وابسته به آكادمي علوم پزشكي روسيه شماري از بافت هايي را كه از اين نوع جراحي به دست مي آيد با موافقت خود بيماران در اختيار محققان موسسه پژوهشي ماكس پلانك در برلين قرار مي دهد. در سطح جهان بيش از 50 ميليون تن به بيماري سل مبتلا هستند. در برخي از مناطق از هر هفت مورد تازه سل، يك مورد به وسيله باسيل نوع ام. آر. دي توليد مي شود. در روسيه اين نوع خاص از بيماري به خصوص در زندان هاي بيش از حد شلوغ اين كشور شيوع دارد. محققان آلماني معتقدند، اين قبيل بافت هاي زنده اطلاعات بسيار مناسبي در خصوص نحوه واكنش سيستم ايمني بدن در برابر باسيل سل در اختيار آنان قرار خواهد داد. قصد محققان آلماني آن است كه درباره نحوه عمل پروتئين ها و ژن هايي كه در بدن بيمار و در درون پادتن در هنگام حمله به بدن فعال هستند مطالعه كنند. اين نكته نيز مورد علاقه دانشمندان است كه تشخيص دهند چرا برخي از اشخاص عليرغم آن كه بدنشان به باسيل سل آلوده مي شود، به بيماري مبتلا نمي شوند. اما مسئله اي كه هنوز ميان دو گروه هم چنان مبهم مانده، نحوه انتقال بافت هاي آلوده به برلين است. حمل و نقل بافت هاي آلوده مي تواند بالقوه خطرات بسيار زيادي را براي شهروندان در نقاط مختلف به بار آورد.