Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54399S1

Date of Document: 2002-03-08

تراژدي دندان آقاي اوخ آقاي اوخ در راه اتاق عمل اوخ بيش از يك سال از دندان درد در رنج بود پي تاچوك در تمام مدت عمل جراحي نعره مي كشيد و پشت نرده ها منتظر اوخ بود پي تاچوك خوشحال و مسرور از بازگشت همسر به نزد وي پس از يك سال مطالعه و بررسي اوخ در 20 بهمن ماه سال جاري جراحي شد علت واقعي مرگ اوخ هيچ گاه روشن نشد اميد صالحي از گروه عكس 135 براي نخستين بار در ايران و سومين بار در جهان، يك گروه پزشكي به سرپرستي دكتر هومن ملوك پور تصميم به جراحي دندان نيش آقاي اوخ گرفت. اوخ گراز دريايي نري بود كه از قطب شمال به پارك دريايي كيش آورده شده بود. تيم پزشكي ايراني مدت يك سال به مطالعه و بررسي موضوع پرداخت تا اطلاعات لازم را جمع آوري كند. بالاخره دندان آقاي اوخ در 20 بهمن ماه سال جاري با موفقيت جراحي عمل شد جراحي 4 ساعت به طول انجاميد. اوخ در يك اتاق ويژه جراحي زيردست دامپزشكان خوابيد و در تمام اين مدت حركت نكرد. متخصصان بيهوشي كارشان را خوب انجام داده بودند و اوخ هم گراز صبوري بود. در مدت چهارساعتي كه اوخ در اتاق عمل بود، بيشتر از همه جفت مهربانش پي تاچوك نگران اوخ بود، وقتي كه خبر عمل موفقيت آميز اوخ را به پي تاچوك دادند از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد. وقتي اوخ از اتاق عمل بيرون آمد، خانم پي تاچوك از شدت خوشحالي، همسرش را جلوي چشم همه بوسيد. متاسفانه چند دقيقه پس از آن كه آقاي اوخ داخل آب استخر مخصوص نگهداري گرازهاي دريايي شد، جان سپرد. با وجودي كه پزشكان مرگ آقاي اوخ را سكته قلبي اعلام كردند و گفتند مرگ آقاي اوخ هيچ ارتباطي با عمل جراحي دندان نيش آن نداشته است، اماعلت واقعي مرگ آقاي اوخ هيچگاه روشن نشد. يا Walrusوالروس گراز دريايي، rosmarusگونه Odobenus تنها عضو خانواده Odobenidae است. والروس پس از فيل فك از نظر جثه بزرگ ترين سيل يا شير دريايي دنياست. گفته مي شود كه طول والروس هاي نر مسن به 4 متر و وزنشان به كيلوگرم 1600 مي رسد. در حالي كه ماده ها /2 6حداكثر متر طول و 1250 كيلوگرم وزن دارند. البته اين اندازه ها فقط در مورد والروس هاي اقيانوس آرام است; والروس هاي اقيانوس اطلس هم كوچك ترند، هم سبك تر. بارزترين ويژگي هاي ظاهري والروس عبارتند از كوچكي سر در مقايسه با تنه، چشم هاي كوچك و نداشتن گوش هاي خارجي و نيز چين وچروك هاي بسياري كه در سطح پوست وجود دارد. اين چين وچروك ها در ناحيه گردن و شانه هاي يك والروس نر تا سانتي متر 5 يا بيشتر به پوست ضخامت مي دهد. در زير پوست لايه اي به قطر حدود 7 سانتي متر چربي قرار دارد. با افزايش سن والروس پوشش موهاي سطح بدنش به تدريج تنك تر مي شود. با آنكه والروس هاي نوزاد و نيمه بالغ پوشش كامل و ضخيمي دارند، والروس هاي بالغ پوششي كم پشت دارند و در بعضي قسمت ها لخت هستند. طول موهاي زبري كه روي پوزه اين جانور قرار دارد گاه تا 30 سانتي متر مي رسد. ريش بلندي كه در والروس هاي باغ وحش با آن آشنا هستيم، در والروس هاي وحشي كمتر ديده مي شود. از آنجا كه اين موهاي زبر در يافتن موقعيت غذا به والروس كمك مي كند در شرايط طبيعي هميشه ساييده شده و چندان دوام ندارند. اين موهاي زبر هر سال مي ريزند و از نو مي رويند. در اين مدت جانور تمايلي به شنا كردن ندارد و گفته مي شود كه به شدت احساس خواب آلودگي بچه ها دارند از بالغ ها تيره ترند كه علت آن ضخيم بودن موفرش بدن و تيره تر بودن رنگ بدن آنهاست. رنگ بدن والروس تا حد قابل توجهي بسته به ميزان گردش خون در سطح پوست تغيير مي كند. با افزايش دما، حجم خوني كه در پوست جريان مي يابد بيشتر مي شود. به همين دليل رنگ آنها در تابستان صورتي پررنگ مي شود كه معمولا با آفتاب سوختگي اشتباه گرفته مي شود. دست وپاهاي شيرهاي دريايي و از جمله والروس تبديل به باله شده و در مقايسه با ضمائم حركتي جانوران خشكي زي بزرگ ترند. انگشتان دست وپا آزاد نيستند بلكه توسط شبكه اي براي شنا كردن به هم متصل شده اند. پوست بدن تا پاشنه روي اندام هاي عقبي كشيده شده است. براي پيشروي در آب موقع شنا كردن آنچه بيش از همه اهميت دارد حركت يك در ميان باله هاي عقب است. كاركرد اصلي باله هاي جلو تغيير مسير است. حركت والروس ها برروي زمين به خاطر وزن زياد به طور طبيعي دشوار است. اين جانوران با وجود وزن زيادشان قادر به انجام شاهكارهاي شگفت انگيزي در حركت بر روي زمين هستند، به خصوص هنگامي كه بخواهند خود را به يك جاي مطلوب ولي دور از دسترس در كلني برسانند. والروس ها فاقد دم خارجي هستند. يكي از ويژگي هاي اشتباه نگرفتني والروس ها دندان هاي نيش بسيار بلند آنهاست كه حفره هاي عميق آنها در آرواره شكل كلي جمجمه را تحت تاثير قرار داده اين است دندان ها تا وقتي كه جانور زنده باشد رشد طول مي كنند و وزن آنها در نرها بيشتر از ماده هاست. گفته مي شود كه در موارد استثنايي طول اين دندان ها مي تواند به يك متر هم برسد اما طبق روال عادي طولشان از 50 سانتي متر بيشتر نمي شود. در يكساله ها طول دندان هاي نيش در /2 5حدود سانتي متر و در دو ساله ها 10 سانتي متر است. غلاف مينايي اين دندان به زودي در اثر ساييدگي از بين مي رود. نخستين سوالي كه پس از مشاهده اين ويژگي بارز والروس ها در ذهن بيننده شكل مي گيرد اين است كه اين دندان ها چه كاركردي ؟ دارند آنچه روشن است اين است كه دندان هاي نيش هيچ ارتباطي با به دست آوردن غذا اين ندارند حدس كه آنها در گذشته براي بيرون كشيدن غذا به كار مي رفتند نه تنها قابل اثبات نيست بلكه غلط است. با مشاهده رفتار اين جانوران مي توان به پاسخ درست دست يافت. اين دندان ها در نزاع هاي خونيني كه بين والروس ها درمي گيرد، همان طور كه به راحتي مي توان مشاهده كرد، براي وارد كردن زخم هاي عميق و خونين روي بدن حريف به كار مي رود. حتي اين مسئله نيز به اثبات رسيده است كه در يك گله، نرهايي كه دندان هاي نيش بلندي تري دارند، مهاجم تر و در نتيجه در برخوردها طول موفق ترند دندان نيش آشكارا تعيين كننده موقعيت والروس نر در نظام سلسله مراتبي گله است.