Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54396S5

Date of Document: 2002-03-08

فائو: خودكفايي در خاورميانه كاهش يافته است سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( فائو ) هشدار دارد كه واردات موادغذايي به كشورهاي خاورميانه رو به افزايش است زيرا فقط 20 درصد اراضي آنان مناسب كشت است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، اين گزارش، كه شامل كشور 29 از شمال آفريقا گرفته تا آسياي مركزي است پيش از آغاز همايش منطقه اي فائو در روز چهارشنبه در تهران، منتشر شده است. اين گزارش مي افزايد: تمام اين كشورها به جز 3 مورد شاهد هستند كه خودكفايي آنان در توليد غذا كاهش يافته و توليدات كشاورزي آنان يك چهارم كل واردات اين كشورها شده است. بدترين خشكسالي ظرف دهه هاي اخير توليدات كشاورزي اردن، ايران، عراق و سوريه را تحت تاثير قرار داده است. فائو گفت: كشورهاي منطقه نياز به كمك براي تقويت توليدات خود داشته و اين در حالي است كه كشورهاي مذكور با رشد بالاي جمعيت و نياز اتباع آنان براي استانداردهاي بهتر زندگي مواجه هستند. فائو مي افزايد: در حالي كه برخي از كشورها بازارهاي مهمي براي دام هستند اقدامات لازم براي جلوگيري از شيوع بيماري ها ناكارآمد است و تب برفكي در اغلب اين كشورها شايع شده است.