Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54396S3

Date of Document: 2002-03-08

دفتر ارتباطي بيمه هاي خارجي در ايران تاسيس مي شود شوراي عالي بيمه آيين نامه نحوه تاسيس دفاتر ارتباطي شركت هاي بيمه خارجي را در جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي بيمه مركزي ايران، براساس مفاد آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه، دفاتر ارتباطي موسسات بيمه خارجي نيز مي توانند با مجوز بيمه مركزي ايران و با رعايت قوانين و مقررات، به عنوان رابط بين موسسه خود و موسسات بيمه ايراني در زمينه پي گيري امور بيمه اتكايي، ارايه خدمات كارشناسي و انتقال دانش فني فعاليت داشته باشند. براساس اين گزارش، مصوبه شوراي عالي بيمه دفاتر ارتباطي موسسات بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران را از عرضه بيمه و انجام عملياتي كه در حيطه وظايف موسسات بيمه و كارگزاران بيمه داخلي قرار دارد، منع كرده است.