Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54384S4

Date of Document: 2002-03-07

مروان برغوتي در گفتگو با نيوزويك: نمي خواهم فرزندانم را تحت اشغال بزرگ كنم مروان برغوتي از رهبران مبارز فلسطين، قيام عليه اشغال اسرائيل را از مدت ها پيش آغاز كرده و سال ها در زندان هاي اسرائيل به سر برده او است در سال 1988 از فلسطين اخراج شد ولي هفت سال بعد با موضع حمايت از نزديكي اسرائيل و فلسطينيان به كرانه باختري بازگشت. اما سال ها مذاكره بدون نتيجه، برغوتي را متقاعد كرده كه فلسطينيان بايد مبارزه مسلحانه را از سر بگيرند. برغوتي پيش از آن كه يكي از دوستانش در حملات روز سه شنبه اسرائيل به كرانه باختري شهيد شود، با هفته نامه نيوزويك گفت وگو كرده كه مي خوانيد: به * نظر مي رسد كه اوضاع اندك اندك از كنترل خارج مي شود، يكي از علل آن هم حملات فلسطينيان به اسرائيل است كه شما آن را تشويق مي كنيد. وضعيت به كجا؟ مي كشد - من از همه فلسطينيان خواسته ام از خانه بيرون بروند و به سربازان اسرائيلي در ايستگاههاي بازرسي حمله كنند. به نظر من به دليل تهاجم اسرائيل، فلسطينيان بايد مبارزه كنند، بايد از خودشان دفاع كنند. ما رنج مي كشيم و تحقير مي شويم. هر روز فلسطينيان توسط اسرائيلي ها در ايست هاي بازرسي كشته مي شوند. اين ايستگاههاي بازرسي، نماد اشغال نظامي اسرائيل است و فلسطينيان بايد با آن مقابله كنند. * شما مي گوييد كه ايستگاههاي بازرسي ارتش اسرائيل بايد در كانون حملات فلسطينيان قرار؟ گيرد - هرچه فلسطينيان بيشتر توسط اين ايستگاهها محدود شوند، مردم بيشتر نسبت به سربازان خشم خود را نشان مي دهند. اين بخشي از مرحله جديد انتفاضه است. * درباره مرحله جديد توضيح دهيد. - اين مرحله در چند هفته اخير آغاز شد، ما شاهد حملاتي به اهداف ارتش اسرائيل، سربازان و شهرك نشينان بوديم. و * البته غيرنظاميان. حمله به يك رستوران و انفجار بمب در اتوبوس. گروه فتح شما مسئوليت اين حملات را به عهده گرفت. - گاهي اين اتفاقات مي افتد ولي اين جزء استراتژي فتح نيست. ما براي جلوگيري از هرگونه حمله در داخل اسرائيل تلاش مي كنيم. اما به نظر من بعد از قتل عام ها و كشتارهاي صورت گرفته توسط اسرائيل، گاهي شاهد چنين واكنش هايي هم هستيم. پس اين استراتژي فتح نيست بلكه تنها نوعي واكنش است. * در اين مورد، شما حملات در درون اسرائيل را محكوم ؟ مي كنيد - خير. من درك مي كنم كه چرا اين حملات روي مي دهد. روز دوشنبه 17 فلسطيني به شهادت رسيدند كه در ميان آنها 9 زن و كودك وجود داشت. آن مرد مسلحي كه سه اسرائيلي را در رستوراني در تل آويو كشت، تحت فشار دست به اين كار زد. او تصاوير زنان و كودكان فلسطيني را ديده بود. اسرائيل بايد بداند كه امنيت تنها در يك صورت به دست مي آيد: در صورت پايان اشغال. * شما براي سرنگوني سياسي آريل شارون تلاش؟ مي كنيد - البته كه تلاش مي كنيم. ما براي سرنگوني سياست اشغال اسرائيل تلاش مي كنيم. نماد اشغال اسرائيل و ايدئولوژي آن، شارون وقتي است او سقوط كند، فقط شخص او نيست كه شكست خورده بلكه اين شكست يك ايدئولوژي است. به نظر من اين دستاوردي براي انتفاضه خواهد بود. * و فكر مي كنيد؟ بتوانيد - بله. * اما با فروپاشي دولت شارون، ممكن است يك رهبر سرسخت تر روي كار؟ بيايد - براي ما مهم نيست. ما ادامه مي دهيم. به اعتقاد ما اكنون زمان پايان دادن به اشغال طبق است قوانين بين المللي، مبارزه عليه اشغال، قانوني است. * حملات انتحاري، ابتدا توسط گروههاي مذهبي چون حماس صورت اما مي گرفت جنبش فتح اكنون بيشتر از گروههاي ديگر دست به حملات انتحاري مي زند. اينها مذهبي نيستند. پديده حملات انتحاري و سكولارها را چطور توضيح؟ مي دهيد - مردم اميد خود را از دست داده اند. آنها شاهد مرگ كودكان و دوستان خود در حملات اسرائيل ما هستند در تاريخ مبارزات خود هرگز به اندازه امروز نيروهاي فدايي و آماده جنگ با اشغالگران نداشته ايم. * چطور يك نفر را براي مرگ به خاطر آرمانش متقاعد ؟ مي كنيد - من رهبر گروه الاقصي نيستم. من يك رهبر نظامي نيستم. من يك سياستمدار و عضو پارلمان هستم. اما از مقاومت نظامي حمايت مي كنم. * اسرائيلي ها مي گويند، شما يك رهبر نظامي هستيد، اما شما خود را يك شخصيت سياسي مي دانيد. - اسرائيلي ها هميشه اتهام مي زنند. آنها با برغوتي يا عرفات مشكل ندارند. آنها با همه فلسطينيان مشكل دارند. طي سال ها آنها بسياري از ما را كشته اند، اما نتوانستند عزم فلسطينيان براي دستيابي به استقلال را درهم بشكنند. * در برابر سياست ترور اسرائيل، چه تدابير حفاظتي اتخاذ كرده ايد كه چند ماه پيش اتخاذ نكرده؟ بوديد - من سعي مي كنم از اتوموبيلم استفاده نكنم و در منزل خودم نخوابم. ما در شهر كوچكي زندگي مي كنيم و اسرائيلي ها هم تكنولوژي پيشرفته اي دارند. چه * نشانه هايي ديده ايد كه حاكي از هدف گرفتن شما توسط اسرائيل؟ باشد - نشانه هايي وجود دارد، اما نمي خواهم درباره آن صحبت كنم. اسرائيلي ها بايد اين را درك كنند كه ما شركاي حقيقي براي صلح هستيم، اما شارون فقط به دنبال شركايي براي جنگ است. * چند روز پيش گفتيد كه انتفاضه ديگر راه بازگشت ندارد و از مرحله اي كه راه بازگشت داشت عبور كرده است. منظورتان چه؟ بود - منظور من اين بود كه اسرائيل نمي تواند با استفاده از زور انتفاضه را درهم بشكند. مقاومت ما راه حل نظامي ندارد و هيچكس نمي تواند اين انتفاضه را بدون دستاوردهاي سياسي، متوقف اين كند انتفاضه با تانك متوقف نمي شود. * چه نوع دستاوردهاي سياسي منظور؟ شماست - پايان اشغال. من نمي خواهم فرزندانم را تحت اشغال بزرگ كنم.