Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54371S1

Date of Document: 2002-03-06

رئيس كل سازمان مالياتي كشور: ميزان معافيت مالياتي مشاغل 10 برابر افزايش يافت رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: معافيت مالياتي مشاغل براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم 10 برابر افزايش يافته و از 150 هزار تومان در سال به رقم يك ميليون و هزار 560 تومان رسيده است. عيسي شهسوار خجسته افزود: براساس ماده 131 قانون جديد مالياتهاي مستقيم، همچنين نحوه وصول ماليات از مشاغل، به صورت ماهوي تغيير كرده است. در قانون قبل نرخهاي مالياتي مشاغل از 12 درصد شروع مي شد و تا 54 درصد مي رسيد يعني براي درآمدهاي تا 100 هزار تومان 12 درصد و براي درآمدهاي 30 ميليون تومان به بالا 54 درصد ماليات دريافت مي گرديد اما در قانون جديد 9 طبقه شغلي قبلي به 5 طبقه كاهش يافته و وصول ماليات تا يك ميليون و 560 هزار تومان معاف و از درآمدهاي با سقف 3 ميليون تومان (/ميليون 4 تومان با معافيت ) در سال با نرخ 15 درصد ماليات دريافت مي شود و درآمدهاي تا سقف 100 ميليون تومان سالانه مشمول 30 درصد و براي درآمدهاي بالاتر از آن 35 درصد ماليات خواهد بود. وي افزود: در قانون جديد، فقط ماليات مشاغل نرخهاي تصاعدي دارد كه علت آن هم مقتضيات خاص كاري مشاغل و مراعات حال صاحبان مشاغلي است كه از درآمدهاي پايين تري برخوردارند. رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: در صورتي كه صاحبان مشاغل با خالص درآمدهاي بالا (بالاي چهارصد ميليون ريال در سال ) فعاليتهاي، خود را در قالب شركتهاي اقتصادي سازماندهي كنند، از مزاياي مالياتي از جمله نرخهاي پايين تر (نرخ %مقطوع ) 25 و معافيتهاي ديگري چون تخفيف مالياتي ويژه براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بهره مند خواهند شد.