Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54365S3

Date of Document: 2002-03-06

نمايشگاه جامع هنرهاي سنتي ايران در فرهنگستان هنر نمايشگاه جامع هنرهاي سنتي ايران به همت فرهنگستان هنر در ساختمان شماره 3 اين فرهنگستان برپا شد. دراين نمايشگاه كه تا هجدهم اسفندماه داير است 36 اثر از هنرهاي كهن ايراني بوسيله برجسته ترين هنرمندان سنتي كشور خلق شده است كه اين افراد عضو يا مشاور گروه هنرهاي سنتي و صنايع دستي فرهنگستان هنر هستند. رجبي، مدير اين نمايشگاه و رئيس گروه هنرهاي صناعي فرهنگستان هنر در خصوص انگيزه برپايي اين نمايشگاه گفت: در فرهنگستان هنر اهتمام ويژه اي به هنرهاي سنتي، قديمي و از ياد رفته ايراني مي شود. چنان كه گروه هنرهاي سنتي بيش از ساير گروهها و درمجموع 54 عضو دارد كه در طول يكسال و نيم پيشنهادهاي بسيار مهمي در جهت احياء، حفظ و نگهداري هنرهاي اصيل ايراني و بررسي دلايل زوال هنرهاي فراموش شده و فعاليت دوباره آن به انجام رسيده است. اين نمايشگاه نيز در راستاي همين اهداف و معرفي هر چه بيشتر آن به اقشارمختلف مردم برپا شده است. وي افزود: از ديگر انگيزه هاي فرهنگستان هنر در برپايي اين نمايشگاه تامين نظرعلاقه منداني كه خواستار تماشاي بخش زيادي از هنرهاي صناعي در يك محل هستند، همچنين وحدت هنرهاي سنتي در معنا و مفهوم و حتي ارتباط فرم، به خوبي در اين نمايشگاه نمايان مي شود. جعفر پاكدست سردرودي كه 50 سال سابقه طراحي فرش دارد و طي 15 سال گذشته در بيشتر دانشگاههاي هنر از جمله الزهرا هنر و سوره تدريس كرده ودر نمايشگاه جامع هنرهاي سنتي 3 اثر خود را درمعرض ديد عموم قرار داده است، درباره اين نمايشگاه گفت: به رغم اين كه نمايشگاه هنرهاي سنتي نخستين دوره خود را سپري مي كند، اما آثار ارائه شده بسيار زيبا و از سطح كيفي بالايي برخوردار هستند. به عقيده من بايد در اين گونه نمايشگاهها كه هر ازچندگاه برگزار مي شود، مسئولين محترم هنر به ويژه افرادي كه در رشته هاي هنري اصيل و سنتي تبحر دارند، مي توانند با اعمال داوري به بهترين آثار جايزه بدهند. اين جايزه مي تواند در حد يك تقديرنامه باشد. زيرا هنرمند براي هنرش زندگي مي كند و با ماديات چندان سنخيتي ندارد، اما اين تجليل و تقديرها موجب تقويت هر چه بيشتر اين هنرها و در نتيجه راسخ تر شدن عزم هنرمندان و تشويق جوانان خواهد شد. ديگر هنرمند نخستين نمايشگاه هنرهاي سنتي ايران، حسين زمرشيدي است كه اكنون به عنوان استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي فعاليت مي كند و 4 اثر را در رشته تخصصي خود معماري سنتي و اسلامي ارائه كرده است، درباره آثارخود مي گويد: تابلوهاي من درزمينه ابداع خط 6 ضلعي است. اين گونه خط در كاشيكاري و كارهاي كاشي و آجر مورد استفاده قرار مي گيرد كه نمونه آن را مي توان دربارگاه امام رضا ( ع ) مشاهده وي كرد درباره برپايي اين نمايشگاه گفت: كار بسيار شايسته اي است كه آثار سنتي در شكلها و گونه هاي مختلف در كنار هم به نمايش گذاشته شده است و اميدوارم اين گونه فعاليتها تداوم يابد تا مردم بيشتر درك كنند كه در كشور ما چه هنرمندان توانايي در رشته ها و شاخه هاي مختلف سنتي وجود دارند كه باورها را به حقيقت تبديل مي كنند. استاد زمرشيدي با بيان اينكه اصولا هنرمند توقع مادي چنداني ندارد، گفت: براي خلق يك تابلوي هنري گاه تا ماهها وقت صرف مي شود و انرژي بسياري به كار مي رود كه نمونه هاي اين آثار شگرف وكم نظير را مي توان در اين نمايشگاه مشاهده كرد. در مواردي حمايتهاي مادي و معنوي از هنرمند باعث مي شود وي بتواند با انگيزه بيشتر و فكر راحت تري به كار بپردازد كه اگر چنين شود، نسل آينده نيز با جديت بيشتري در راه اين هنرمندان گام برمي دارند. من در اينجا پيشنهاد مي كنم كه آثار اين نمايشگاه در قالب تصوير و توضيحات آثار خلق شده به صورت يك كتاب به چاپ برسد تا افكار، انديشه ها و هنرهاي سنتي بيشتر در ميان جوانان و جامعه راه يابد. دكتر محمد مهدي هراتي كه دانش آموخته رشته نقاشي و هنرهاي سنتي است و سابقه تدريس در دانشگاه را دارد و تاكنون 31 جلد كتاب درباره مباحث فرهنگي تاليف كرده است گفت: من جدا از فعاليت هاي عملي و نظري كه دارم در زمينه هاي عملي نيز فعاليت كرده ام كه از جمله آنها آثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه است. در يكي از آثار من لايه چيني را كار كرده ام كه يك پديده نقاشي به يادگار مانده از دوره ماني است كه متاسفانه ناشناخته مانده است. وي افزود: بخش ديگر آثار من در نمايشگاه هنرهاي قطاعي سنتي است. اين هنر مربوط به مكتب هرات مي شودكه بوسيله مولانا كپك هروي ابداع شده و از چنان اهميتي برخوردار است كه در هنرهاي ديگر از جمله كاشي، معرق و منبت و معرقهاي سنگي به كار گرفته مي شود. قطاع در استفاده فرانسوي ها به كلاژ موسوم مي شودو متاسفانه هر دانشجويي كلاژ را مي شناسد اما شناختي نسبت به هنر سنتي ايراني ندارد.