Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54360S6

Date of Document: 2002-03-05

يك پرسش چند پاسخ اطلاع رساني پاسخ به حق شهروندي موضوع اطلاع رساني از جمله مهمترين و حساس ترين موضوعها براي هر دولتي است كه به نظر و خواست مردم خود احترام مي گذارد. اطلاع رساني در حقيقت پاسخگويي به نوعي از مطالبات و نيازهاي شهروندان متناسب با تغييرات و تحولات زمان است و پاسخ متناسب به اين نياز به عنوان حق شهروندي يكي از وظايف مهم و بنيادين هر يك از بخشهاي جامعه است و در اين ميان مسئوليت شوراهاي اسلامي به عنوان نهادي كه بيشترين نقش واسطه اي بين مردم و حكومت را دارد، بيش از همه خودنمايي مي كند. خبرنگار ما در گرگان پاسخهاي چند تن از صاحبنظران را درباره ضرورت و اهميت اطلاع رساني شوراها و نقش آن در جلب و افزايش مشاركت و اعتماد عمومي جويا شده است. *** تاج * محمد كاظمي كارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي: اطلاع رساني به اعتقاد من در واقع نوعي شناخت از نيازهاي مخاطبين است كه با بيان آنها به وسيله پيام هاي مكتوب، شفاهي و تصويري به جامعه منتقل مي شود. هر قدر مردم از ميزان اين نيازهاآگاهي داشته باشند بهتر مي توانند در زندگي تصميم گيري كنند و چنانچه شهروندان به هر دليلي از مسائل جامعه بي خبر بمانند هر آنچه در قالب امكانات، وقت و انرژي مطرح است به هدر خواهد رفت. پس اطلاع رساني به عنوان يك ضرورت حياتي، به قدري اهميت دارد كه ناديده گرفتن و غفلت از آن مانع از حل مشكلات و رفع نيازهاي شهروندان مي شود. شوراهاي اسلامي از آن جايي كه يكي از نهادهاي مردمي و مدني محسوب مي شوند و بيشترين تماس مستقيم را در ارتباط با نيازها، مشكلات و كمبودهاي آحاد جامعه دارند، ضرورت اطلاع رساني توسط اعضاي آنها جدي تر است. در واقع ورود شوراها به عرصه اطلاع رساني اگر هدف خدمت و رفع مشكلات مردم است، امري اجتنابناپذير مي باشد، بنابراين اعضاي شوراها بايد به صورت دقيق و با برنامه هدفدار و مداوم وارد جريان اطلاع رساني شوند. شوراها قبل از هر چيز براي انجام اين امر مهم به ابزارهاي اطلاع رساني نظير رايانه و اينترنت نياز دارند و بايد به سايت هاي داخلي اطلاع رساني در كشور متصل شوند. در اين صورت ضمن آگاهي از آخرين تحولات، تغييرات و تجارب كسب شده در مورد شهرسازي و شيوه درست اداره شهرها در داخل و خارج از كشور، از اقدامات مثبت و موفقيت آميز انجام شده مي توانند بهره مند شوند. اعضاي شوراهاي اسلامي در غيبت و نبود ابزارهاي نوين اطلاع رساني در نهاد شورا، مي توانند ضمن ارتباط مستمر با مطبوعات به عنوان يكي از نهادهاي موثر و تسهيل كننده، از نيازهاي واقعي مردم كه به آنها راي داده اند آگاه و خود نيز در مقابل از طريق مطبوعات به مردم به صورت مداوم، اقدامات انجام شده، تنگناها و مشكلات موجود را بازگو كنند. از طرف ديگر ساير نشريات سراسري در كشور و مطبوعات استاني و نيز صدا و سيما مي توانند نقش خود را مانند روزنامه همشهري براي انعكاس فعاليت شوراها، ايفا كنند. دكتر * محمد حقيقي، متخصص مديريت عمومي، استاد دانشگاه و مدرس مركز آموزش مديريت دولتي گرگان: خوراك اوليه تصميم گيري و سياست گذاري اطلاعات است، در واقع كيفيت اتخاذ هرگونه تصميم به كم و كيف اطلاعاتي كه در اختيار مديران قرار مي گيرد بستگي دارد، بنابراين هر قدر تصميم گيران به اطلاعات جامع تر، دقيق ترو بهنگام دسترسي داشته باشند مي توانند اقدامات درست تر و كارآمدتري را انجام دهند پس ايجاد يك نظام اطلاعاتي پيشرفته كه در اختيار مديران و برنامه ريزان باشد، ضروري است. در عين حال برقراري ارتباط بين نهاد شورا و مردم كاملا مشهود است. يكي از راههاي ارتباط، وجود جريان دو طرفه اطلاعات و اخبار است و چون شوراي شهر امروز در زمينه هاي مختلف انجام وظيفه مي كند، نياز به اطلاعات متنوع و مختلف بنابراين دارد يك جريان دائم و فعال اطلاعات بين جامعه و شوراها بايد به وجود بيايد. اعضاي شوراها بايد حداقل از ديدگاهها، انتظارات و خواست هاي مردم مطلع باشند و شهروندان نيز حق دارند كه از عملكرد اعضاي شوراها كه به آنها راي داده اند آگاه هر شوند قدر اطلاع رساني بهتر صورت گيرد رابطه مطلوبتري نيز بين مردم به عنوان موكلين و اعضاي شوراها به عنوان وكلا، به وجود مي آيد. اين اعتماد متقابل با شفافيت اطلاع رساني به بهبود عملكرد شوراها كمك مي كند و از هرگونه سوءتعبيرها، برداشت هاي ناقص، ايجاد ذهنيت هاي منفي و بي پايه و زياده خواهي ها جلوگيري خواهد كرد، ضمن اين كه ساير نهادهاي ارتباطي جامعه مانند صدا و سيما، مطبوعات، آموزش و پرورش و.. نيز وظيفه دارند براي ارتباط بيشتر مردم با شوراها نقش موثرتري را ايفا كنند. * محمد علي كمانگري رئيس شوراي شهر گرگان: اطلاع رساني از عوامل ساختاري برنامه ريزي است و شوراها كه متولي اداره شهر هستند براي مديريت عمران شهري نياز به اطلاعات كافي از شهروندان دارند و براي اين كه اين اطلاعات به گونه اي مطلوب تهيه شود، برقراري ارتباط دو سويه بين شوراهاي اسلامي و شهروندان لازم و حتي ضروري است. اين ارتباط مي تواند با استفاده از هرگونه وسيله اطلاع رساني مكتوب و يا ارتباط حضوري و نيز بهره مندي از آخرين پديده هاي روز اطلاع رساني نظير اينترنت انجام شود. شوراها اگر بخواهند از روزمره گي و سكون نجات پيدا كنند و به پويايي و انجام رسالت واقعي خود دست يابند، نياز به برقراري ارتباط با لايه هاي مختلف مردم دارند. با اين ارتباط است كه اعضاي شوراها مي توانند به وظايف اصلي خود عمل البته كنند اگر خواهان دست يافتن به اطلاعات واقعي هستيم بايد ارتباطي صادقانه و خيرخواهانه با شهروندان برقرار در كنيم واقع با اين حركت بخش عمده اي از مسير سخت و طولاني شوراها طي خواهد شد. زيرا مردم شريف ما هرگونه حركت غيرصادقانه را به خوبي تشخيص مي دهند، پس افرادي كه در يك مجموعه كاري به صداقت در رفتار و كردار خود پايبند هستند خود را ملزم به اطلاع رساني مي دانند. اصولا يكي از عناصر اساسي موفقيت شوراها اطلاع رساني است، هرچه اين جريان بيشتر باشد ميزان موفقيت در انجام امور شهري افزون تر خواهد شد، اما در مقابل بايد بپذيريم كه اطلاع رساني توسط شوراها كافي و با سرعت لازم صورت نمي گيردو مي توان اين نقيصه را با اختصاص منابع مالي در چارچوب بودجه سال آينده، ضمن به كارگيري ابزارهاي لازم و جذب نيروهاي متخصص، جبران و تقويت كرد.