Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54358S3

Date of Document: 2002-03-05

. از سال آينده: اعتبار پروژه هاي تحقيقاتي طرح خودروپنج برابر مي شود اعتبار اختصاص يافته به پروژه هاي طرح خودرو در سال آينده با پنج برابر افزايش نسبت به امسال به 75 ميليارد ريال مي رسد. دكتر حسين قماشي با بيان اين مطلب به ايرنا گفت 15 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري به پروژه هاي تحقيقاتي طرح خودرو اختصاص يافته كه به دليل اهميت اين بخش، سال آينده اين رقم پنج برابر مي شود. مدير طرح خودرو وزارت صنايع و معادن افزود: در 9 ماه اول امسال 49 پروژه تحقيقاتي كاربردي با بيش از 10 ميليارد ريال اعتبار خاتمه يافته است. وي گفت: در اجراي اين طرح از سال 73 تاكنون 1000 پروژه معرفي شده است كه از اين تعداد پروژه 212 مورد منجر به عقد قرارداد 162 مورد خاتمه يافته 56 مورد درحال فعاليت و مورد 27 نيز در حين عقد قرارداد است. وي اعتبار صرف شده در اين خصوص را 54 ميليارد ريال ذكر كرد. دكتر قماشي در ادامه فعاليت طرح را درقالب چهار پروژه ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش، تحقيق، تدوين و به كارگيري استانداردهاي خودرو و قطعات آن، پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ايجاد دانش فني و ارتقاي فن آوري در صنعت خودرو و نمونه سازي قطعات اعلام داشت. وي افزود: براي ارائه پروژه ها هيچگونه محدوديتي در بخش هاي مختلف با اولويت بخش خصوصي وجود ندارد. به گفته وي هم اكنون پروژه هايي چون نمونه سازي قطعات، تجهيز آزمايشگاه هاي كارخانه اي، ارتقاي كيفيت و كارهاي تحقيقاتي و نوآوري در اولويت است.