Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54352S6

Date of Document: 2002-03-05

با اجراي طرح جديد فروش شير يارانه هاي مي شود اين كالا حذف با اجراي طرح جديد فروش شير، يارانه هاي اين ماده غذايي براي مصرف كنندگان حذف مي شود. نجفيان رئيس هيات مديره دامداران استان تهران در مورد افزايش قيمت شير گفت: افزايش قيمت شير به صورت بي رويه انجام گرفته است و براي دامداران نيز زيان جبران ناپذيري اين افزايش در پي خواهد داشت. وي با بيان اين كه هم اكنون براثر افزايش قيمت، ميزان مصرف شير در سطح استان تهران كاهش پيدا كرده است افزود: اگر مصرف سرانه كشورها را در نظر بگيريم تقريبا نصف مصرف استاندارد، در كشورمان شير مصرف مي شود. وي تصريح كرد: بخش عمده اي از يارانه ها توسط دامداران تامين مي شد و افزايش قيمت شير نيز وضع را بدتر كرد.