Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54343S1

Date of Document: 2002-03-04

نيروي فعال جوانان را به كار بگيريم ريشه هاي بزهكاري و تخلفات در جمعيت جوان كشور را بهتر بشناسيم در دهه برآمدن موج 60 جمعيت جوان در كشور از يك سو نگراني هاي جدي نسبت به آينده كشور را برانگيخت واز سوي ديگر نويددهنده شكل گيري يك نيروي كارآمد براي عبور ايران از بحران هاي اقتصادي ناشي از جنگ طولاني، محاصره اقتصادي و.. بود. اميدواران بر اين باور بودند كه جمعيت جوان براي يك كشور همچون باران سيل آساست كه اگر ذخيره و مهار شود و به خوبي مورد بهره برداري قرار بگيرد، منشا تحولات مفيدو پرثمر اقتصادي، اجتماعي خواهد بود و اگر، برنامه هاي مناسب و منسجمي براي تربيت اين جمعيت وجود نداشته باشد، آنگاه همين باران مفيد به سيلي تبديل خواهد شد. اينك با سپري شدن دو دهه از سال 1360 متاسفانه شاهد رشد بزهكاري و اعتياد در جمعيت جوان ايران هستيم، به طوري كه تداركات و تجهيزات تازه اي براي مقابله با رشداين قبيل تخلفات و بزهكاري ها فراهم آمده است. كه مي توان به عنوان مثال به ايجاد مركز فوريت هاي پليسي اشاره كرد. رواج سرقت توام با زور موسوم به زورگيري بويژه در شهر تهران توسط خلافكاران جوان را بايد يكي از نشانه هاي مهم به هرز رفتن بخش قابل توجهي از اين نيرو به حساب آورد. جناياتي كه متهمان جوان در آن نقش اصلي را دارند نيز از ديگر نشانه هاي بارز كم توجهي به اين نسل و نبود زمينه ها و برنامه هاي لازم براي جذب وايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور اقداماتي مي باشد كه براي مهار خلافكاري ها از جمله اعتياد، سرقت، جنايت و.. و بخصوص زورگيري توسط خلافكاران جوان به عمل آمده، از روي دلسوزي است، اما تا ريشه هاي اين بحران شناسايي نشود، اين قبيل اقدامات حكم مسكن را خواهد داشت و تنها در حد بازدارندگي موثر خواهد در بود بررسي ريشه ها، نخستين عامل روي آوري جوانان به انواع خلاف ها را در بيكاري و نبود شغل مي بينيم. فارغ التحصيلان بيكار دانشگاهها اعم از دختر و پسر كه دوره جواني را پشت سرگذاشته و در سومين دهه زندگي خود قرار گرفته اند، از يك سو از بيكاري وعوارض آن رنج مي برند و از سوي ديگر دغدغه هاي گذران شتابان عمر و سالهاي سرشار از انرژي و توان براي خلاقيت و خدمت آزارشان مي دهد. بويژه كه شمار زيادي از اين نسل به دليل مشكلات اقتصادي قادر به برپا كردن زندگي مستقل، ازدواج و تشكيل خانواده نمي شوند. پيامدهايي از اين قبيل كه نتيجه بيكاري است خودبه خود باعث افت روحيه و بروز نشاط، اضطرابو افسردگي و روي آوري افراد به سوي مخدرها و مسكن ها مي شود و زمينه را براي اعتياد فراهم مي سازد. در كنار بيكاري، احساس تبعيض و مغبون واقع شدن يكي ديگر از عوامل سوق داده شدن نسل جوان به سوي انواع بزهكاري هاست. به راستي چرا اكنون جامعه ما تا اين حد با معضل بيكاري جوانان روبه روست و تاكنون اقدامي درخور و بايسته براي رهايي از اين بحران به عمل نيامده است. يكي از مهمترين علت ها را بايد دركمبود سرمايه گذاري در بخش توليد و فعاليت هاي مولداقتصادي دانست. كارخانه ها و واحدهاي توليدي كشور به علل گوناگون قادر به جذب نيروهاي جوان نمي باشند. سوق داده شدن نقدينگي جامعه به سوي فعاليت هاي تجاري - دلالي به اين دليل كه بيشترين و آسان ترين سودها را در پي دارد، باعث شده كه بخش صنعت به شدت با كمبود نقدينگي روبه رو شود علت ركود و تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي را در همين عامل مي توان ديد. اين واضح است كه صاحبان نقدينگي، به سوي درآمدهاي آسان و كم دردسر مي روند. پس قوانين كارآمد زمينه هاي بايد، تشويق به سرمايه گذاري در بخش هاي مولد را فراهم كند. اكنون و در غياب بخش توليدي فعال، هنوز سكه، خودرو، مسكن، تلفن همراه و... بيشترين نقدينگي بخش خصوصي را به سوي خود جذب كرده كساني است كه ياد گرفته اند، چگونه يك شبه ره صدساله را به بپيمايند، هيچ وجه علاقه اي به سرمايه گذاري در بخش پردردسر توليد ندارند، بخصوص كه با مشكلاتي مثل تامين خواسته هاي مختلف كارگر و حق كارمند، بيمه، عوارض ومالياتهاي گوناگون روبه رو خواهند بود. پس در غياب قوانين و اهرم هاي هدايت كننده سرمايه به بخش توليد، بايد همچنان شاهد گسترش فعاليت هاي تجاري - دلالي غيرقابل كنترل، انباشته شدن پول در بخش هاي غيرمولد و فساد ناشي از آن از يك سو، بيكاري نسل جوان و روي آوري بيشتر اين نسل به سوي تخلفات گوناگون از طرف ديگر باشيم. ما در عصر ارتباطات زندگي مي كنيم، حتي همين تبليغات بازرگاني داخلي براي خودمان، جوانان جوياي كار، حسرت ها ايجاد مي كند. تشويق به خريد و مصرف در يك جامعه نامتعادل كه اقتصاد آن از تورم، ركود و بيكاري رنج مي برد، اثرات منفي دارد، منظور اين نيست كه با اين تبليغات مخالف باشم، بلكه بايد به اصلاح ساختارهاي نظام اقتصادي كشور بپردازيم. سياست هاي تشويقي براي جذب سرمايه بخش توليد بايدبه كار گرفته شود و قوانين محدودكننده فعاليت هاي تجاري - دلالي نيز بايد به اجرادرآيدتا زمينه براي اشتغال بيشتر در كشور فراهم گردد. اين درست است كه تبليغات فرهنگي بيگانه به نوبه خود در ايجاد بزهكاري جوانان نقش مهمي دارند اما اگر جوانان ما از شغل و رفاه نسبي برخوردار كمتر باشند، مجذوب فرهنگ بيگانه مي شوند. كاميار حصاري