Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54340S3

Date of Document: 2002-03-04

با مردم آژانس املاك بدون مجوز در سطح شهر تهران تعدادي آژانس املاك بدون مجوز فعاليت دارند كه در موارد بسياري موجب سوءاستفاده از مردم و تضييع حقوق مراجعان پرسش شده اند اين است، چرا از كار اين قبيل آژانس ها طبق قانون جلوگيري به عمل نمي آيد و همچنين چرا اصولا آژانس هاي املاك، موظف به نصب جواز خود در مقابل ديدگان مردم نيستند تا اين قبيل شبهات و سوءاستفاده ها پيش نيايد. وحيد وزيري - تهران بناهاي قديمي و هويت معماري تهران در تهران و از جمله درخيابان هاي مركزي شهر مثل خيابان سعدي، بناهاي كهن و زيبايي وجود دارند كه به نوعي نماد معماري اين شهر قديمي محسوب مي شوند، سازمان ميراث فرهنگي ضمن دفاع از حريم اين ميراثها از جمله كاخ، موزه ها و.. مي تواند با ثبت ابنيه قديمي ارزشمند تهران در فهرست ميراث هاي فرهنگي آنها را از خطر تخريب و تبديل به آسمانخراش هاي تجاري و غيره برهاند. آرين سينائي - تهران وعده هاي روشن و... واحدهاي خودروسازي هنگام پيش فروش درباره خدمات پس از فروش وعده هاي مشخص و روشني به مشتريان مي دهند اما اين خدمات در عمل عرضه نمي شود. به عنوان مثال متقاضيان خدمات پس از فروش شركت خودروسازي... مجبورند از 5 بامداد در برابر تعميرگاهي كه براي همين منظور معرفي شده، صف بكشند و پس از آن نيز، حداقل دوهفته بايد در انتظار تحويل خودرو خود بمانند. نام محفوظ - تهران پرتو اميد در قلوب بازنشستگان و مستمري بگيران احتمال افزايش حقوق دريافتي بازنشستگان و مستمري بگيران كشور براساس مصوبه هاي قانوني، بارقه اميدي بر قلوب اين عده از هموطنان ما تابانده اميدواريم است توجه به وضعيت قشر بازنشسته و مستمري بگير، تداوم يابد و نيازهاي اساسي آنان تامين شود. خالصي - تهران