Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54340S1

Date of Document: 2002-03-04

نبود چراغ راهنمايي، رفتار ترافيكي تهران را ناهماهنگ مي كند ايرنا: يكي از شاخصه هاي سيستم ترافيكي سالم و بدون نقص، نصب چراغ هاي راهنمايي رانندگي در محل هايي است كه نياز به اين چراغ ها احساس مي شود. از مجموع صدها تقاطع موجود در تهران، فقط حدود هزار تقاطع چراغ چشمك زن حدود 300 تقاطع چراغ زماندار و حدود 80 تقاطع چراغ هوشمند دارند و تعداد زيادي از تقاطع ها اصلا چراغ ندارند كه اين تعداد به چندين برابر تقاطع هاي داراي چراغ مي رسد. تقاطع هاي بيشماري در شهر تهران وجود دارد كه هر كدام به سازي در رقصند و هنوز مشخص نيست كه آيا ضابطه هاي نصب چراغ به عنوان يك هدايتگر ناخودآگاه بر چه مبنايي استوار است. تقاطعي چراغش همواره به راننده چشمك مي زند و تقاطعي هم با زمان خاص خود سبز و قرمز مي شود و تعداد زيادي تقاطع هستند كه عليرغم نياز به داشتن چراغ راهنمايي از داشتن آن بي بهره اند. در سيستم ترافيكي، اين امر را مي توان با عنوان نبود نظم كامل ترافيكي تعبير كرد. مدير بخش سيگنالينگ و نظارت تصويري مركز كنترل ترافيك مي تهران گويد: نصب چراغ هاي راهنمايي سليقه اي نيست و نياز به كار مهندسي دارد و نمي توان با نظري ساده گفت كه فلان تقاطع نياز به چراغ زماندار دارد يا خير. حسين شهيدزاده ادامه مي دهد: در هر تقاطع عوامل مختلفي، نياز يا بي نيازي به چراغ را مشخص مي كند كه با اندازه گيري ومحاسبه اين عوامل مي توان در اين مورد تصميم گيري كرد. اين كارشناس ترافيكي، حجم عبوري اتومبيل ها را يكي از اين عوامل موثر در تعبيه چراغ ذكر مي كند و مي افزايد: حجم خودروهاي عبوري، معيارهاي مختلفي دارد كه بر اساس يك معيار اگر مجموع حجم عبوري خودروها از يك حدي بيشتر شود، در آن محل چراغ زماندار نصب مي شود يا اين كه وقتي بار مسير اصلي از حدي فراتر برود اقدام به نصب چراغ مي شود تا در حركت ماشين ها اختلال ايجاد نشود. به گفته وي همچنين ممكن است حجم را در دوره هاي يك ساعتي يا چهار ساعتي بسنجند كه اگر اين حجم از حد خاصي فراتر رفت نياز به وجود چراغ در آن محل احساس مي شود. حجم يك ساعتي، تعداد اتومبيلي است كه در يك ساعت و حجم چهار ساعتي، تعداد اتومبيلي است كه در مدت چهار ساعت از يك تقاطع عبور مي كنند. شهيدزاده ايمني در تقاطع را از ديگر عوامل تشخيص نياز به چراغ راهنمايي ذكر مي كند و مي گويد: اگر در تقاطعي آمار تصادفات در مجموع بالا باشد يا در آن تقاطع تصادفات جرحي و فوتي رخ داده باشد، مشكل را بررسي مي كنند و اگر نياز به وجود چراغ راهنمايي بود، براي آن تقاطع چراغ زماندار نصب مي كنند. اين در حالي است كه بعضي تقاطع هاي فاقد چراغ داراي حجم زيادي از تردد عابر پياده هستند، ولي چون كارشناسي دقيقي در اين مورد صورت نگرفته نياز به چراغداربودن اين تقاطع ها حس نشده است. براي مثال برخي مكان هاي جنوب شهر به خاطر داشتن بافت قديمي با وجود جمعيت زياد وحجم بالاي تردد يا تقاطع چراغ ندارد يا چراغ آن در حالت چشمك قرار دارد. به گفته مسئولان ترافيكي، حجم بالاي عابر پياده يكي از علايم نياز به چراغ زماندار در تقاطع است و در اين موارد حتي حجم سواره رو براي تعبيه چراغ راهنمايي، تعيين كننده نيست. لزوم توجه به اين امر بويژه در تقاطع هايي حياتي است كه در محل هايي قرار دارند كه جاذبه تجاري يا اداري زيادي دارند و در ساعاتي از روز تعدادزيادي عابر از عرض خيابان عبور مي كنند. نكته ديگري كه كارشناسان ترافيك براي چراغدار بودن تقاطع بر آن اتفاق نظر دارند، ايجاد هماهنگي بين تقاطع هاي مختلف است بدين ترتيب كه اگر در بين دو تقاطع با چراغ زماندار، تقاطعي چراغ نداشته باشد، تردد ناهماهنگ بين اين دوتقاطع باعث مي شود تادر حركت آن دسته از ماشين هايي كه از تقاطع اول عبور مي كنند در تقاطع دوم اختلال ايجاد شود و در زمان مناسبي به تقاطع سوم كه با اولي هماهنگ است، نرسد. كارشناسان ترافيك راه حل اين معضل را نصب چراغ زماندار در تقاطع مياني ذكر مي كنند. مدير بخش سيگنالينگ و نظارت تصويري مركز كنترل ترافيك تهران مي گويد: اكنون در طرحي جامع بيش، از تقاطع توسط 900 اين مركز مطالعه مي شود كه پس از جمع آوري اطلاعات، سنجش معيارها و بررسي آمار تصادفات تقاطع هاي مذكورليستي ارائه مي شود كه بر اساس آن نياز تقاطع ها به چراغ راهنمايي مشخص خواهد شد. شهيدزاده تصريح مي كند: پس از مشخص شدن نياز به چراغ راهنمايي در يك تقاطع طراحي، محل، نصب دكل و چراغ راهنمايي بر اساس مرحله بندي و زمانبندي صورت مي گيرد. به گفته وي در اين طراحي، بر اساس عرض خيابان بازوي دكل ها تعيين مي شود كه معمولا براي ديد بهتر راننده سه چراغ در هرتقاطع يكي در نزديكي راننده و روي پايه كوتاه و دو چراغ ديگر دورتر از راننده نصب مي شود كه حداقل يكي از آنها روي بازو است. سرپرست اتاق بي سيم مركز كنترل ترافيك تهران نيز در اين زمينه مي گويد: قبل از نصب چراغ راهنمايي كار كارشناسي صورت مي گيرد و اگر نياز به اصلاح هندسي تقاطع باشد ابتدا اصلاحات صورت مي گيرد و بعد اقدام بعدي انجام مي شود. اصلاح هندسي تغيير در ساختار معبر نظير اضافه كردن خط، ايجاد دسترسي به گردش به راست و چپ و نظير آن است. محمد تقي نميني اضافه مي كند: چراغ راهنمايي بر حسب شكل تقاطع و رفتار ترافيكي نصب مي شود و پس از اجرا نيز دوباره آمارگيري مي شود كه چراغ تا چه حد باعث بهبود رفتار ترافيكي آن تقاطع شده است. وي اضافه مي كند: نصب چراغ هوشمند در تقاطع حافظ - كريمخان تا 30 درصد از حجم ترافيك اين محل را كاهش داد كه اين نشان مي دهد، نصب چراغ در اين تقاطع با كار كارشناسي همراه بوده است. مشكلي كه اكنون در برخي تقاطع ها ديده مي شود اين است كه برخي چراغ ها با شاخ و برگ درختان اطراف خود پوشيده شده اند كه اين پديده تا حدودي ديد راننده را كور مي كند كه خود مشكلات بعدي را به همراه دارد. اين كارشناس ترافيكي معتقد است كه محل نصب اين چراغ ها با كار كارشناسي همراه بوده است، ولي به دليل هرس نكردن درختان از سوي شهرداري، چراغ راهنمايي در زير شاخه هاي بلند درختان مخفي شده است. مدير بخش سيگنالينگ و نظارت تصويري مركز كنترل ترافيك تهران مي گويد: در زمان نصب چراغ ها سعي مي كنند چراغ را در جايي قرار دهند كه راننده براي ديدن آن مجبور نباشد سرش را تكان دهد و صرفا با حركت چشم چراغ ها را در ديد خود داشته باشد. تهران بزرگ نيازمند ساختار ترافيكي سالم است تا بتواند مشكل عمده خود را كه همان نبود تردد آسان خودروهاست، حل كند. اين امر مرهون توجه به اصول پايه اين امر و مهم ترين آنها نصب ضابطه مند چراغ هاي راهنمايي در تقاطع هايي است كه به دليل اين نقيصه در سال با مشكلات عديده اي مواجه هستند. كارشناسان براين باورند كه بايد در ضوابط نصب چراغ هاي موجود هم تجديد نظري صورت گيرد و اين چراغ ها در حالتي قرار بگيرند كه بيشترين آرامش در رفتار ترافيكي را براي شهروندان به ارمغان بياورند.