Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54330S6

Date of Document: 2002-03-04

دكتر ستاري فر، معاون رئيس جمهوري و رئيس /12 8كسب و برنامه ريزي: سازمان مديريت ميليارد دلار درآمد از فروش نفت در سال آينده تضمين شده است درشماره قبل بخشي از سخنان دكتر ستاري فررئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي در دفاع از لايحه بودجه درج 81سال شد. ادامه سخنان وي رادرپي مي خوانيم. xxx تحقق در آمدهاي مالياتي يكي از نگراني هاي بزرگي كه دوستان (هم موافقان و هم مخالفان و هم اعضاي محترم كميسيون تلفيق ) داشتند بحث چگونگي تحقق ماليات ها بود. من جهت استحضار عزيزان مي خواهم عرض كنم كه ماليات ها در لايحه بودجه /22 5حدود درصد رشد داشت. در كميسيون تلفيق اندكي اين رشد ماليات ها بيشتر شد. من توجه عزيزان را به اين نكته جلب مي كنم كه بخش ماليات هاي كشور شامل پنج طبقه اس ت: درآمدها، ث روت، ش رك ت ها، ماليات هاي غيرمستقيم و ماليات بر واردات كشور. اصلاح قانون ماليات كه عزيزان در مجلس صورت داديد و در واقع نگران هستيد كه اين اصلاح قانون ماليات ها منجر شود كه كل ماليات ها كمتر شود، اين قانون متوجه درآمدها و ماليات هاي ناشي از ثروت مي شود. مقرر شده است كه در سال 81 براساس قانون سال 80 ماليات شركت ها گرفته شود و ماليات هاي غيرمستقيم و واردات هم بايد بيشتر شود. توجه بفرماييد كه در سال 81 به ميزان 20 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين ماليات ها حداقل بايد 20 درصد رشد داشته باشد. درحال حاضرحوزه هاي بسيار گسترده اي بابت ماليات ها به كشور و نظام بدهكار هستند. ان شاءالله كه اين قانون جديد و سازمان جديد مالياتي در اين ميدان ها وارد شود و ازميدان هايي كه احيانا داريم به ناحق ماليات مي گيريم دور شويم و در ميدان هاي توليد و اشتغال سعي كنيم امور را تسهيل و روان كنيم. درآمدهاي نفتي مورد بعدي كه دوستان روي آن بحث داشتند، بحث نفت بود. من توجه عزيزان را به چند آمار جلب مي كنم: در سال 80 (يعني امسال ) در قانون بودجه 800 ميليون بشكه براي ما فروش نفت گذاشته ايد، سال گذشته هم اين بحث ها هم در نفت مطرح بود. يازدهم سپتامبر و مسائلي كه در جهان ايجاد شد، براي تنظيم لايحه بودجه وزارت نفت به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه به جاي 800 ميليون بشكه نفت 730 ميليون بشكه نفت بگذارد و اخيرا با تفاهمي كه در اوپك صورت گرفت گفته اند 690 ميليون بشكه. ما 730 ميليون بشكه /17 5با دلار گذاشته بوديم. بيش از 20 شركت و موسسه معتبر در دنيا اعلام كردند كه قيمت سبد نفت اوپك در 2002 22 سال دلارخواهد شد. وزارت نفت اعلام كرد كه نفت ايران 19 دلار مي شود 19 دلار ضربدر 690 ميليون بشكه. من استدعايي كه دارم حسب نظر وزارت نفت به قيمت نفت زياد دست نگذاريم به مبلغي كه آيا اين /12 8مبلغ ميليون دلار قابل حصول است يا نه، توجه كنيم. در زمان تنظيم برنامه سوم آن اوضاع اسفبار آن موقع (مجلس پنجم )، /11 8ميليارد دلار در نظر گرفت در صورتي كه عملكرد هر سال بيش از اين بوده است در سال 81 وزارت نفت قاطعانه اعلام مي كند /12 8كه ميليارد دلار را مي توانند تامين كنند يا احيانا قيمت نفت بالاتر مي رود ميزان فروش 190 تا كمتر مي شود يا 690 است و قيمت هم به همين وضع خواهد ماند. بنابراين حداقل در يك گزينه /12 8بدبينانه ميليارد دلار را وزارت نفت در دولت و در لايحه بودجه سال 81 تضمين كرده است. قيمت كالاهاي اساسي يكي از نگراني هايي كه عزيزان داشتند بحث تامين كالاي اساسي براي آحاد مردم بود. يك نگراني از اين طرف بود، يك نگراني هم اين بود كه مجلس محترم نسبت به هدفمند كردن يارانه ها در سال 81 قانون وضع كرده. در رابطه با تامين كالاي اساسي به قيمت ثابت، دولت در يكسان سازي كردن نرخ ارز عرض كردم ميل يارد 5 دلار در ن ظر گرفته اين 5 ميليارد مابه التفاوت؟ چيست نرخ ارز است كه ارائه مي شود، هزار 30 ميليارد ريال است كه بيش از 4000 ميليارد ريال آن مربوط به كالاي اساسي و حياتي است ميليارد 6000و آن هم براي طرح عمراني است. بنابراين جاي نگراني از افزايش قيمت ها نيست. اما در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها، هدفمند كردن يارانه ها درواقع بستر مهم و كليدي مي خواهد و آن هم نظام جامع تامين اجتماعي است كه آماده شده و عن قريب در همين ماه هم در دستور كار دولت قرار مي گيرد تا اطلاعات جامع براي دستگاه متولي آن فراهم نشود، در واقع نمي توان به شكل كامل، يارانه ها را هدفمند كرد. وليكن به ياري حق بايد در ظرف سه سال باقيمانده برنامه، ان شاءالله تا پايان برنامه سوم (سال ) 83 نظام و كشور بتواند يارانه را هدفمند بكند. در عين حال هم بنا به شرايطي كه لايحه تنظيم شد و همچنين شرايطي كه هم اكنون كشور با آن روبه روست و ديشب خدمت جناب آقاي كروبي بوديم، گويا مصلحت عمومي كشور در سال 81 براساس مولفه هاي جهاني ايجاب مي كند كه فعلا تداوم يارانه ها به وضع فعلي ادامه پيدا كند. نكته نظري است كه بايد به آن توجه كنيم كه در واقع بتوانيم معاش مردم را به شكل وضع موجود ادامه بدهيم و آن را هم بهبود ببخشيم. يكي از بحث هايي كه نمايندگان محترم مطرح كردند و نگران بودند، بحث عدم تمركز بود، به ويژه در رابطه با بودجه استان ها بود. آقاي مهندس صفايي ارقام را خدمتتان عرض بودجه كردند عمراني استان ها در 80 7300 سال ميليارد ريال است در 81 13 سال هزار و تاست 600 كه اگر نگاه كنيم بودجه عمراني كشور 35 درصد رشد داشته بودجه عمراني /8 6استان ها درصد رشد داشته و در واقع نسبت بودجه عمراني استان ها به بودجه كشور از 20 درصد به 31 درصد رشد پيدا كرده و آمار و ارقام آن هم در لايحه بودجه و هم در پيوست ها هست كه در واقع اين بيانگر اهتمام ويژه دولت به عدم تمركز و توجه ويژه به استان ها به ويژه بودجه عمراني استان هاست. باز يكي از نگراني هايي كه نمايندگان محترم مطرح مي كردند بحث كاهش تصدي ها بود. حذف ماده 64 قانون برنامه سوم و همچنين فصل اول و دوم قانون برنامه سوم، دولت مكلف است نسبت به اصلاح ساختار اقدام كند. در سال در 81 يك تبصره كامل و جامع و در قلمروهاي گسترده اي دولت كاهش تصدي ها را مطرح كرده و در كميسيون تلفيق هم تقريبا تصويب شده، ان شاءالله مورد تصويب عزيزان قرار بگيرد كه بخ ش هاي اجتماعي و بخ ش هاي تصدي گري دولت هم بتوانند در سال 81 با يك آزادي در عمل و توان قانوني نسبت به اين مهم اقدام كنند. در رابطه با بحث محروميت زدايي در سال 81 به شكل ويژه و گسترده اي نسبت به آب، جاده و برق به ويژه مناطق محروم توجه شده علاوه بر آن مبلغ 130 ميليارد تومان براي عمران آب شرب روستايي و جاده روستايي توجه شده، علاوه بر اين در هشت استان منطقه زاگرس كشور و بعضي از مناطق كه از محروميت برخوردار هستند تبصره 6 مطرح شده با 900 ميلياردريال تحت عنوان توازن منطقه اي كه باز مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفته و با تصويب شما عزيزان ان شاءالله دولت بتواند قدم هاي اوليه را بردارد و به ياري حق در ظرف اين سه سال شرايط لازم را براي خيز اوليه در اين منطقه و استان محروم بردارد. يكي از كارهاي ديگري كه در سال 81 صورت گرفته توجه ويژه به اطلاعات و فن آوري اين بوده توجه ويژه، هم در بودجه دستگاه ها لحاظ شده و هم به شكل ويژه با اختصاص 820 ميليارد ريال به فن آوري و تكنولوژي توجه ويژه اي صورت در گرفته سال 81 به ياري حق اين اقدامات اساسي در بخش فن آوري صورت خواهد گرفت: -آموزش 1 و پرورش از اطلاعات و فن آوري استفاده گسترده اي خواهد كرد، دانشگاه هاي وزارت آموزش عالي و بهداشت و درمان، كتابخانه هاي عمومي، همچنين شبكه بازرگاني كشور از فن آوري استفاده خواهند كرد و در واقع زمينه ساز بحث و توسعه اطلاعات و فن آوري در كشور با رديف و تبصره اي كه در واقع مورد تصويب كميسيون تلفيق هم قرار گرفت، كشور روبه رو مي شود. واگذاري سهام يكي از مسائلي كه عزيزان مطرح مي كردند بحث چگونگي رقم هزار 15 ميليارد ريال يا 1500 ميليارد تومان واگذاري سهام بود كه مي گفتند در سال 80 عملكرد نداشته در سال چگونه 81 مي خواهد در اين عملكرد رشد جهشي صورت؟ بگيرد همانطور كه آقاي صفايي فراهاني فرمودند بخش قابل ملاحظه اي از اين 1500 ميليارد تومان 900 ميليارد تومان از آن بابت بدهي هاي دولت به صندوق ها و سازمان هايي است كه از آنها طلب دارند. خود اين در واقع يك انضباط مالي است كه دولت ياد بگيرد بدهي هاي خودش را پرداخت كند. ميليارد 600 تومان فروش سهام پيش بيني شده است. در همين يكي، دو ماه اخير فروش سهام سرعت گرفته، كار و سامان آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي دارد با سرعت شكل مي گيرد و به ياري حق در سال 81 دولت و اين وزارت بتواند نسبت به فروش سهام حدود 600 ميليارد تومان اقدام كند. واگذاري 900 ميليارد تومان سهام به سازمان تامين اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره فرهنگيان را از يك بعد كوچكتر از مي كند، بعد ديگر اين صندوق ها يك كاتاليزوري مي شوند كه در واقع از اين طرف اين سهام را بگيرند و فورا پس از اين كه مالكيت آنها به اسم اين صندوق ها و اين سازمان ها شد، به آحاد مردم به فروش برسانند آن هم با حداقل مزاياي لازم و با حداكثر شفافيت. بنابراين يك امرخيري است كه راهبرد خيري بوده، دولت به آن توجه ويژه داشته، اعضاي محترم كميسيون تلفيق ويژه تر به آن توجه كردند و در واقع به ميزان 400 ميليارد تومان اين رقم را اضافه كردند. مصارف ارزي ويكسان سازي نرخ يكي از نگراني هايي كه عزيزان داشتند بحث مصارف ارزي كش ور بوده. آقاي مهندس صفايي فراهاني كليات را خدمتتان عرض كردند. ميزان مصرف ارز كشور در /14 8 سال 80 ميليارد دلار بوده در سال /14 9آينده ميليارد دلار است (تقريبا برابر است ). بند ل در سال 80 يك ميليارد دلار است در 81 2 سال ميليارد دلار است. بنابراين ميزان مصرف ارز بودجه جاري، بودجه عمراني و يارانه هاي كشور /14 9كه ميليارد دلار از بودجه عمومي است از /14 9اين ميليارد دلار ما /12 8در گزينه بدبينانه فكر مي كنيم كه مي توانيم نفت بفروشيم /2ميليارد 10دلار كم داريم در واقع /اين 1 ميليارد 2دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي شود. بابت يكسان سازي نرخ ارز، عزيزان اشاره داشتند مابه التفاوت اجراي يكسان سازي نرخ ارز. آقاي مهندس صفايي از بدهي هاي نظام به دنيا خبر دادند. ما در سال آينده كه حدود 4 ميليارد دلار بدهي داريم بعضي از اين بدهي ها دلار 7 توماني بوده بعضي از آنها 175 توماني بعضي از آنها واريزنامه اي و بعضي از آنها 300 توماني بوده. الان كه يكسان سازي نرخ ارز را تصويب كرديم بايد مابه التفاوت 7 تومان 175 تومان 300 تومان با 770 تومان را دولت پرداخت بكند. يا بايد ريال بپردازيم يا دلار بپردازيم 3 حدود ميليارد دلار در واقع پول اين مابه التفاوت است. بنا شد حدود 500 ميليون دلار آن از سود سپرده هاي ارزي كش ور در خ ارج از كشور تامين /2 5شود ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود. من توجه عزيزان را به اين نكته جلب مي كنم /2 5اين ميليارد دلار مص رف /2 5 ني ست ميليارد دلاري كه در رابطه با يكسان سازي نرخ ارز انجام مي شود از مالكيت دولت از صندوق ذخيره ارزي به بانك مركزي منتقل مي شود، در داخل كشور باقي مي ماند، مصرف نيست. بعضي از عزيزان در مصاحبه هايي كه مي كنند مي گويند مصرف ارزي! نه، انتقال مالكيت از صندوق ذخيره ارزي به طرف بانك مركزي داريم و در داخل نظام باقيمانده. بعضي از عزيزان فرمودند با امر يكسان سازي نرخ ارز ميزان بدهي بيشتر مي شود. در سال آينده حدود 4 ميليارد دلار تعهداتمان است كه بايد پرداخت كنيم و پول آن هم تامين شده و به موقع پرداخت مي كنيم كه آبرو و عزت كشور باشد. با يكسان سازي يا دو نرخي يا سه نرخي، ميزان بدهي فرق نخواهد كرد. ايجاد اشتغال يكي از سوالاتي كه دوستان اشاره داشتند بحث اعتبارات اشتغال بوده. به هر حال دولت بايد بسترساز اشتغال باشد، به امر اشتغال كمك كند وليكن رشد اقتصادي، چگونگي فعاليت آحاد مردم، بخش خصوصي، آنها زمينه ساز اشتغال نهادينه شده و دائمي و ساختاري هستند. دولت بايد بسترساز باشد و حمايتگر از امر اشتغال باشد. اعتباراتي كه در سال 81 در تبصره 3 و ساير تبصره ها و وجوه اداره شده پيش بيني شده حدود 1400 ميليارد تومان است. اين 14 هزار ميليارد ريال ان شاءالله با كندي هايي كه در سال هاي 79 و 80 داشتيم روان سازي و نظام سازي كه صورت گرفته به ياري حق دولت بتواند در سال 81 اين تسهيلات را سريعتر به جويندگان اشتغال و سرمايه گذاران اختصاص بدهد. بنابراين يكي از كارهاي خوب در بودجه سال 81 تداوم اعتبارات بودجه اشتغال است. در سال 79 عزيزان 266 ميليارد تومان تصويب كرديد در 80 450 سال ميليارد تومان باز سال 81 ميليارد 450 تومان. به ياري حق اين هم دارد يك صندوق ذخيره ريالي در كنار صندوق ذخيره ارزي كشور مي شود. در واقع پولي براي ثبات و ايجاد رشد و اشتغال در كشور مي شود. از اقدامات ديگري كه در لايحه بودجه صورت گرفته، حسب تكليف قانون برنامه سوم اصلاحات اداري بوده كه در تبصره ها لحاظ شده به ياري حق با راي 7 شما دولت مصمم خواهد شد آنها را اجرا كند. اعتبارات اصلاح حقوق داشتيم، به ويژه با كمك موثر اعضاي محترم كميسيون تلفيق مبلغ 3650 ميليارد ريال بابت مزاياي شغلي كليه كاركنان، به ويژه كادر محترم آموزش و پرورش و همچنين كمك هاي غيرنقدي كليه كاركنان، هم لشكري و هم كشوري و به ويژه آموزش و پرورش تامين اعتبار شد و مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفت. رفع تبعيض ازحقوق بازنشستگان باز يكي از عارضه هايي كه به كرات عزيزان خدمت شما نامه مي نويسند و يا در مذاكره حضوري خدمت شما عرض مي كنند، تبعيض در حقوق بازنشستگان بود. مستحضريد كه از سال 79 به بعد، بازنشستگان سه سوم حقوق خودشان را دريافت مي كنند. از سال 79 يك بازنشسته حقوقش از شاغل بيشتر مي شود چون شاغل ماليات و حق بيمه مي دهد وليكن بازنشسته سه سوم را كامل مي گيرد و حقوق بازنشستگي ديگر بيمه نمي دهد. با اختصاص 1500 ميليارد ريال و تصويب آن در كميسيون تلفيق مقرر شد كه نسبت به توازن و هماهنگي حقوق بازنشستگان در 78 77 سال به پايين اقدام شود. ان شاءالله كشور بتواند دين خودش را به اين قشر زحمتكش بيش از گذشته انجام بدهد. يكي از مواردي كه برادرمان آقاي حاجي بابايي و تني چند از دوستان مطرح مي كردند، بحث شركت ها بود. ان شاءالله كه به ياري حق يكي از دستاوردهاي اصلاح ساختار بودجه ريزي اين باشد كه در بودجه عمومي كمتر وقت گذاشته در شود بودجه عمومي زياد خبري نيست. ان شاءالله هم دولت، هم سازمان مديريت، هم اقتصاد و دارايي، هم مجلس محترم و هم كميسيون هاي مجلس محترم بتوانند در يك سال به شكل مستمر بحث شركت ها رازيرنظر خودشان داشته باشند. بخش شركت ها نياز به آزادسازي و رهاسازي و... دارد تا اين كه بتواند اقدامات موثر در توسعه داشته باشد و در آنجا كه مي خواهد واگذار بشود، واگذاري شود. ان شاءالله اين مراقبت بايد در دستور كار دولت و مجلس در سال 81 قرار بگيرد. درخواست داريم كه به اين لايحه راي 7داده شود و آنچه كه اين لايحه بودجه نياز دارد سعي كرده در درون خودش انسجام هاي برنامه اي و بودجه اي را لحاظ كند. ان شاءالله به ياري حق با برخورداري از انسجام آحاد مردم، انسجام قواي سه گانه، انسجام عملي و موثر در كل كشور از همين قانون بودجه بتوانيم دستاوردهاي بهتري برداشت كنيم. مي گويند آنچه كه مهم است قانون خوب خودش يك نعمت است، اما نعمت تر از اين چيزي است كه بتوانيم در موضع اجرا بهتر عمل كنيم. به ياري حق در اجراي موثر، نياز به تفاهم، انسجام و يكدلي داريم كه بتوانيم در اين شرايط بر بسياري از مشكلات فائق آييم و بسياري از نعمت هايي كه داريم آن نعمت ها را قدر بدانيم و نعمت ها را تبديل به ثروت كنيم. به هر حال لايحه بودجه نه مي تواند در موضع بدبينانه تدوين و تصويب شود و نه در موضع بسيار خوش بينانه، بلكه بايد با يك ديد همه جانبه و منصفانه بتوانيم قوت ها، ضعف ها و فرصت ها را دريابيم و بتوانيم به بهترين چيزي كه كشور مي تواند به آن دست پيدا كند نائل گرديم. من مجددا از كليه عزيزان تشكر مي كنم.