Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54325S4

Date of Document: 2002-03-02

مسائل و مشكلات كيوسك داران مطبوعاتي شيراز بررسي شد گروه شهرستانها: به دعوت دفتر سرپرستي همشهري در فارس، نشستي با حضور مسئولان محلي و برخي سرپرستان جرايد و صاحبان كيوسك هاي فروش مطبوعات برگزار شد. در اين نشست كه به منظور بررسي مشكلات دكه هاي مطبوعاتي شهر شيراز ترتيب يافت. نمايندگان دفاتر سرپرستي ها به بازگويي معضلات فروشندگان نشريات شيراز پرداختند كه عنوان شد عمر فعاليت حدود 80 درصد از اين قشر به بيش از سال 40 مي رسد و با احتساب خانواده آنها جمعا نزديك به سه هزار نفر در اين حرفه مشغول به كارند. به گزارش خبرنگار همشهري همچنين گفته شد، علل روي آوري فروشندگان مطبوعات به ارائه مواد خوراكي و مصرفي، بسته شدن برخي روزنامه هاي پرتيراژ و افت تيراژ بعضي روزنامه ها و عدم تناسب ميزان درآمد فروش نشريات با هزينه زندگي دكه داران مطبوعاتي است. افزايش مداوم اجاره بهاي كيوسك هاي مطبوعاتي، ناپايداري قوانين مربوط به اين قشر و همچنين نبود يك تشكل صنفي منسجم، در زمره مشكلات صنف مذكور مطرح و از مسئولان درخواست ياري و همدلي در اين زمينه شد. در نشست مزبور معاون فرهنگي ارشاد اسلامي فارس با بيان پيشينه اي از روند قانوني نگرش به فعاليت كيوسك هاي فروش مطبوعات در شيرازگفت: نگاه ارشاد فارس به كيوسك هاي مطبوعاتي، نگرشي فرهنگي است. عبدالامير عطايي افزود: از سال 58 كه ارشاد ساماندهي وضعيت دكه هاي فروش نشريات را آغاز كرد، اين كار به صدور بخشنامه و پروانه فعاليت قانوني براي اين قشر منجر شد. وي افزود: شوراي شهر و شهرداري متولي اين امر است و مجمع امور صنفي و ارشاد در كنار اين دو نهاد همكاري مي كنند. در اين نشست يكي از اعضاي شوراي شهر نيز گفت: از آغاز شروع كار شوراها، يكي از نخستين موضوعات مطرح شده در كميسيون فرهنگي شوراي شهر شيراز مساله كيوسك ها بود. زيبايي نژاد افزود: در پي تقاضاي ارشاد فارس براي ضابطه مند كردن وضعيت كيوسك ها، كميسيون فرهنگي شوراي شهر شيراز 220 كيوسك را در سطح شهر شناسايي كرد و در اين زمينه با مراجعه به قوانين موجود در كشور، قانون مربوط به كيوسكهاي شيراز از سوي شورا تدوين و تصويب شد. وي يادآور شد: حتي اين قانون را جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي در اختيار يكي از نمايندگان شيراز قرار داده ايم. زيبايي نژاد گفت: براساس اين قانون هرگونه تصميم گيري در مورد تغيير و تحولات مربوط به كيوسك ها برعهده شوراي نظارت مركب از نماينده شوراي شهر، معاونت فرهنگي شهرداري، معاونت اجرايي شهرداري و نماينده كيوسك داران خواهد بود.