Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54325S2

Date of Document: 2002-03-02

سامانه پيشرفته آب شيرين كن قم به بهره برداري رسيد گروه شهرستانها: سيستم پيشرفته آب شيرين كن شركت آب و فاضلاب قم با آبدهي بيش از 3 هزار متر مكعب در روز به طور آزمايشي راه اندازي مجري شد طرح توسعه آب شيرين قم افزود: با راه اندازي اين سيستم كه افزون برميليارد 10ريال از اعتبارات بخش خصوصي هزينه داشته است، تمامي نياز مردم قم به آب آشاميدني شيرين و بهداشتي تامين خواهد شد. به گفته وي، نياز روزانه شهروندان قمي به آب آشاميدني كمتر ازهزار 3 متر مكعب است كه با راه اندازي اين سيستم كه ظرفيت توليد آن تاهزار 6 متر مكعب قابل افزايش است، مشكل آب آشاميدني بهداشتي و ارزان قيمت مردم قم به طور كلي رفع خواهد شد. جودكي افزود: آب شرب شيرين در اين سيستم به طورخودكار توزيع مي شود و براي اجراي آن كارت هاي اعتباري طراحي شده كه در دفاتر پستي به قيمت هر ليترريال 10فروخته مي شود.