Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54324S4

Date of Document: 2002-03-02

عوارض نوسازي بنا سال آينده افزايش مي يابد خبرگزاري جمهوري اسلامي: مديركل شهرداريهاي وزارت كشور گفت: به منظور حل بخشي از مشكلات شهرداريها، عوارض نوسازي بناها از سال آينده در كشور افزايش مي يابد. جوانشير كدخداپور در همايش شهرداران سيستان و بلوچستان در شهرداري زابل افزود: با توافقاتي كه با وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي و مسكن و شهرسازي به عمل خواهد آمد از سال آينده پرداخت عوارض نوسازي به شهرداريها دو تا سه برابر افزايش مي يابد. وي افزود: در مديريت شهرداريهاي كشور چهار عامل بودجه، نيروي انساني، قانون و امكانات بيش از هر مساله اي اهميت دارد. او گفت: هم اكنون سرانه هر شهروند شهرهاي بزرگ بين 400 تا 500 هزار ريال است كه نسبت به شهرهاي كوچك تفاوتهاي بسياري دارد. وي افزود: هر شهري كه سرانه شهروندش زير 200 هزار ريال باشد اداره كردن آن شهر توسط شهرداريها مشكل خواهد بود. مديركل شهرداريهاي وزارت كشور گفت درصد 60 از كارايي شهرداريها به نحوه مديريت شهردار هر شهري باز مي گردد و مديران بايد در جلب مشاركت مردم به شهرداريها تلاش كنند. او افزود: اگر مردم در كنار شهرداريها براي اداره امور شهر حركت نكنند مديران در كارها موفق نخواهند بود. وي از شوراهاي اسلامي به عنوان بازوي شهرداريها نام برد و گفت: مردم هر شهر بايد بدانند كه شوراها با شهرداري هستند نه براي شهردار. او افزود: هم اكنون اصلاح حقوق و مزاياي شهرداران كشور در دستور كار هيات دولت قرار گرفته و براساس آيين نامه پيشنهادي حقوق و مزاياي شهرداران تابع قانون نظام هماهنگ با پرداخت كاركنان دولت خواهد بود. وي بدون توضيح بيشتر افزود: گروه و پايه شهرداران براساس درجه هر شهرداري و محل خدمت آنها تعيين خواهد شد. او گفت: در اين آيين نامه بدليل ويژگيهاي آن شهرداران بايد تمام شبانه روز در خدمت شهروندان باشند و فوق العاده هاي خاصي نيز در اين خصوص به شهرداران پرداخت مي شود.