Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54318S3

Date of Document: 2002-03-02

وقتي قيمت تتابولين گران است گزارشي از بازار آزاد آمپول كزاز خارج از معاملات غيرمتعارف، مثل آنهايي كه آدم قاچاق مي كنند يا آنهايي كه از سر نياز مبادرت به فروش كليه و چشم افراد مي كنند، گمان نمي كنم بتوان براي جان انسان قدر و قيمتي شايسته و در خور، تخمين زد. اينكه مي گوييم فرزند نور، چشمي است كه از جان عزيزتر است يا اينكه مي گوييم فلاني پول را مثل جان شيرين مي پندارد، همه حكايت از موهبتي غيرقابل قيمت گذاري مثل جان دارد، بي شك هر آنچه از جانب خالقي يكتا مي آيد نه قيمتي برايش متصور است نه شكر در خورش را توان جاي آوردن... اما حال كه صحبت از جان شيرين شد آنجا به اهميتش كمي بيشتر توجه مي كنيم كه دستمايه اختلاف بازار آزاد و غيرآزاد شود و همين هم به نوبه خود دستمايه اهمال كادر درماني براي بيماري كه معلوم نيست ظرف يك ماه آينده با دردي غيرقابل تصور و انقباض دردناك و سخت و كشنده عضلات با كزاز از دنيا برود چرا كه قيمت گزاف يك دارو آن هم دارويي كه بايد به مقدار لازم در هر بخش اورژانس يا درمانگاهي وجود داشته باشد و بايد ارزان باشد تا به سنت بهداشت و به شعار پيشگيري مقدم بر درمان، مصرف شود، تتابولين يك ويال كوچك دارو، حاوي ماده اي كه مي تواند از بروز مرگي دردناك بر جان شيرين پيشگيري كند، به واقع گزاف است. - تتابولين حاوي ايمنوگلوبولين انساني است كه عليه كزاز به كار مي رود و اهميت آن ويژه در زخمهايي كه بر اثر عوامل آلوده ايجاد مي شود يا آنكه در جوار خاك و عوامل مملو از آلودگي ديگر قرار دارد، مشخص مي شود... بخاطر دارم روزگاري كه سروكارم با جراحت خورده ها و زخمي هايي بود كه به اورژانس مراجعه مي كردند تزريق اين دارو (تتابولين ) در اولويت انجام كار كادر درماني قرار داشت، به غير از آن در مصاحبه پزشك با هر جراحت ديده اي سوالاتي مطرح مي شد كه لزوم تزريق اين دارو را بيان و مشخص مي كرد. مثلا: - چند سال؟ داريد ديفتيري، كزاز ) - چند ساعت از جراحت شما؟ مي گذرد - جراحت در چه محيط و محلي به چه وسيله اي ايجاد شده...؟ پاسخ اين پرسشها گاه لزوم پيگيري هاي بعدي را مجدانه مطرح مي كرد و اين چنين كادر درماني به بخش كوچكي از وظايف خود اهتمام مي كردند، پيشگيري و درمان.. ولي بخش مهمتري نيز وجود دارد كه آموزش درخصوص است بهداشت كه آن هم در كشو ما متولي دارد ولي چرا ما اصلا درباره آن حرف مي زنيم... من عضوي از مردم جامعه هستم و آقا رحمان هم همسايه ماست و عضو ديگري است كه پنج فرزند دارد آنها نيز اعضاي ديگري از جامعه هستند بيمارستان انتهاي خيابان و درمانگاه نبش كوچه و داروخانه محل هم عناصر ديگري از اين جامعه هستند ولي... وقتي كله آقا رحمان محكم به پنجره جايي خورد كه مكان آلوده اي هم بود و شكاف نسبتا عميقي برداشت به او توصيه كردم به درمانگاه برود چرا كه آقا رحمان حدود چهل سال داشت و جز 15 سال پيش كه بر اثر تصادف در بيمارستان بستري شده بود، هرگز تمايلي به رويارويي با دكتر و بيمارستان نداشت... پس لازم بود تتابولين البته بنابه دستور و توصيه پزشك مصرف كند... اما وقتي آقا رحمان برگشت با عصبانيت به من گفت همه هيكل من ده هزار تومن مي ارزه كه پنج هزار و هفتصد تومن به يك آمپول؟ بدم خرج ويزيت رو كه دادم بي خود مي خواست بخيه و آمپول هم بذاره رو دستم.. اونوقت قيمت اين كار از خودم هم بالاتر مي رفت.. جاي بحث فلسفي درباره جان شيرين آدمي نبود، او عصباني بود و وقتي من هم شنيدم متعجب شدم از اينكه قيمت يك آمپول تتابولين حدود شش هزار تومان البته با مخارج سرنگ و تزريق آن تمام مي شود. او حرف حساب مي زد چرا كه مدتها بود من هم از بهاي اين ويال گرانبها خبر نداشتم. رحمان گفت وقتي به داروخانه مراجعه كردم اين دارو ( تتابولين ) را نداشته اند و گفتند كمتر داروخانه اي دارد چرا كه قيمت آن بالاست و چنانچه طالب آن باشد بايد برايش بياورند... و اين چيز ديگري بود كه شنيدنش چندان باور كردني نمي نمود.. حالا نوبت من بود كه دست به كار شوم، با معاونت درمان دانشگاه شهيد بهشتي تماس گرفتم، او راهنمايي كرد كه به يكي از مراكز بهداشت و درمان مراجعه كنيم كه آن هم عضو و عنصر ديگري از همين اجتماع بود. ما هم مراجعه كرديم دكتر، رحمان را معاينه كرد و ضمن تجويز تتابولين به او توصيه كرد صبح روز بعد به آنجا برود و واكسن توام را هم به صورت رايگان تزريق كند چرا كه تزريق همزمان اين دو باعث ايمني مي شود، سپس داروخانه همانجا تتابولين را به مبلغ نهصد و پنجاه تومان در اختيار رحمان قرار داد و براي اطمينان تاكيد كرد كه همانجا تزريق شود تا در كار تحويل و مصرف دارو كه او مسئوليتش را داشت خللي وارد نشود، حالا رحمان بسيار خوشحال بود كه يك داروي شش هزار توماني را با مبلغ حدود هزار تومان وارد بدنش كرده، رحمان احساس مي كرد از قبل گران قيمت تر شده، بعد به من گفت اگر صبح اول به اينجا مي آمدم، يك ويزيت بي خود هم به درمانگاه سر كوچه نمي دادم. بعد با طنز ساده اي گفت حالاخودم از ده هزار تومن بيشتر مي ارزم.. و من از طنز ساده او خنديدم و در حقيقت بيشتر از اين خوشحال بودم كه اين مركز بهداشت به داد او رسيد وگرنه معلوم نبود تا يك ماه ديگر به سر رحمان چه مي آمد و پس از او به سر فرزندانش و خلاصه به سر جامعه كه اعضايي از آن به گرفتاري و رنج دچار مي شدند... حالا مي پرسم چند تا آدم مثل رحمان داريم كه زخم برمي دارند و بقيه اش را نمي دانند، چند تا آدم مثل او قصه مراجعه به درمانگاه و مركز بهداشت را جزو قصه هاي زندگيشان مي كنند، چند تا آدم به داروخانه سفارش مي دهند كه داروي تتابولين برايشان بياورد كه نه براي چشم و هم چشمي بلكه براي ارتقاء سلامتي و پيشگيري شان تزريق كنند، چند تا آدم هست، در اين جامعه بزرگ، كه براي پنج هزار و هفتصد، هشتصد تومان، به علاوه پول سرنگ و تزريق و غيره... بيشتر ارزش قائل اند تا براي جان شيرين... دوباره فكر كردم كه گارد مراقب و سرسخت و سازش ناپذير آموزش بهداشت، درمان كجاي اين جدول ناهنجار را بايد حل كنند تا گوشه اي از وظايف خود را در قبال رحمان هاي جامعه و فرزندانش اعمال كنند.. و به انجام و سرانجامي شايسته برسانند و خيلي چيزهاي ديگر... به ياد حرفهاي استاد ميكروبشناسي افتادم كه درباره باسيل كزاز مي گفت: كلستديديوم تتاني، پس از ورود به بدن از طريق زخمهاي عفوني، به صورتي غيرهوازي شروع به تكثير و تزايد مي كند، سپس توكسيني ( سمي ) ترشح مي كند كه نهايتا بر عضلات و سيستم حركتي عضلاني اثر گذاشته سبب انقباضات به شدت دردناك بويژه در كمر و پشت مي شود. گاه كمر بيمار مي شكند و با دردي جانكاه در عين هوشياري كامل لحظه به لحظه مي ميرد... براي پيشگيري تزريق واكسن در دوران كودكي و سپس هر ده سال يك بار و همچنين تزريق آنتي بادي تتابولين در حين بروز جراحت الزامي است... بعد به نتيجه مهمي رسيدم: تتابولين يك داروي غيرضروري و تزييني يا لوكس يك نيست نتيجه مهمتر اين كه اين گزارش شايد اصلا به من ارتباطي نداشته باشد، همين طور به آقا رحمان كه بالاخره اوامرش اطاعت شد، ولي قصد هر دوي ما هم او كه زخمي شد هم من كه به عرض رساندم خير خير بود.، نوشين توفيقي منابع: دكتر محمد حكيمي متخصص عفوني متخصص ريه اطفال (بيمارستان مسيح دانشور ) - بروشور داروي سروتيت (تتابولين ) - ميكروبشناسي: انتشارات دانشگاه تهران (باسيلها ) - جزوه ملاحظات و علايم باليني در بيماريهاي عفوني (علوم پزشكي ايران ) - ايمني و نقش ايمن سازي و واكسيناسيون ( جزوه ) دانشگاه علوم پزشكي ايران - تحقيق از حدود 12 داروخانه و 2 بيمارستان - يك درمانگاه و يك مركز بهداشت درمان