Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54311S1

Date of Document: 2002-03-01

مقاله امروز ايران و افغانستان در انتظار بهار ماهان بامداد هنگامي كه حامد كرزاي در نخستين رودررويي خود با سيد محمد خاتمي در سعدآباد و قبل از سان ديدن از گارد احترام به نشانه احترام و ارادت به خاتمي كلاه از سر خود برداشت، گمان دست كم طيفي از روزنامه نگاران خوشبين ايران را به يقين تبديل كرد كه اطمينان دچار چالش شده كابل با تهران به مراتب قوي تر از گذشته شده است. وي همچنين در ديدار با مهدي كروبي كه در شرايط كسالت رئيس جمهور انگار رهبري اصلاحات را به عهده گرفته است جملات ايراني پسندي به زبان راند. من و برادران همراهم پيش از اين كه به ايران بياييم از ايران خاطره اي خوب داشتيم زيرا مطمئن بوديم كه به كشوري غني از افتخارات تاريخي، فرهنگي و زيبايي خواهيم آمد. اينك فرهنگ مشترك چون پيرخردمندي مي تواند دست نسلي را كه در آغاز هزاره سوم به سر مي برد بگيرد و تا سرمنزل شكوه برساند. ما مي توانيم فرهنگ مشتركي بيافرينيم كه در عصر تكنولوژي پيام هاي رنگيني براي بشريت خواهد داشت. كرزاي كه در سفرهاي خارجي خود به عنوان رئيس دولت موقت افغانستان اولين باري بود كه به زبان فارسي صحبت مي كرد و مي شنيد و گويي به واسطه تكلم به زبان مادري كمي هم دچار لفظ شاعرانه شده بود، اهميت اين دوره از روابط ايران و افغانستان را دريافته چرا بود كه چگونگي اين روابط مي تواند در وضعيت كنوني و آينده دو كشور تاثير به سزايي بگذارد. هرچه باشد ايران با 560 ميليون دلار بالاترين كمك مالي به بازسازي افغانستان در ميان كشورهاي جهان داشته است. اين خود نشان دهنده اين واقعيت است كه اهميت اين رابطه براي تهران كمتر از كابل نيست. نبايد از ياد برد كه نيروهاي نظامي ايالات متحده هنوز در افغانستان استقرار دارند و ايران علاوه بر پذيرايي از ميليون 2 افغاني طي اين چند سال جنگ و ركود اقتصادي مبارزه با قاچاق موادمخدر، ضرر و زيان هاي بسياري نيز از جانب حكومت متحجر قبلي طالبان داده است كه تنها يكي از آن ها كشته شدن ديپلمات ها و خبرنگار ايراني در هرات بود. حامد كرزاي و 11 وزير همراه در شرايطي سوار بر اتومبيل تشريفاتي شش در با 20 اسكورت گارد احترام پا به تهران گذارد كه دولت آمريكا جمهوري اسلامي را متهم به ايجاد بي ثباتي در افغانستان و پناه دادن به اعضاي شبكه القاعده كرده است كه از نخستين واكنش هاي آن دستگيري طالبان اروپايي و اخراج گلبدين حكمتيار بود. با اين شرايط روابط ايران با افغانستان مي تواند بر روابط ايران با جهان غرب نيز تاثير بگذارد. كرزاي ساعاتي پيش از ترك كابل به مقصد تهران در يك ديدار خارج از برنامه گوش به سخنان نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا سپرده بود كه از او خواسته بود پيام واشنگتن را به تهران ببرد. پيامي كه از زمان سفر بوش به كره جنوبي و ژاپن به مطبوعات نيز درز كرده با بود اين حال به نظر مي رسد كرزاي كه با كوله باري از مشكلات ملي روبه رو است نمي خواهد وقت و حتي آبروي خود را صرف ميانجيگري هايي كند كه عاقبت آن معلوم چرا نيست كه پيش از سوار شدن بر هواپيماي ايرباس شركت هواپيمايي ملي ايران كه تهران براي عزيمت كرزاي به افغانستان فرستاده بود در حالي كه عباي سبز خود را بر دوش داشت به خبرگزاري ها اعلام كرد كه افغانستان سوخته خواهان روابط خوب با تمام كشورها است. با اين همه به نظر مي رسد كرزاي پيام واشنگتن را پس از سان ديدن از گارد احترام با رئيس جمهور خاتمي پشت درهاي بسته سالن اجلاس دوجانبه سعدآباد در ميان گذاشته است. البته براي اطمينان از اين موضوع بايد تا روز دوشنبه منتظر ماند تا بشنويم كه دكتر آصفي سخنگوي وزارت خارجه پشت واژه هاي ديپلماتيك خود چه ناگفته هايي را از آن جلسه پشت درهاي بسته به خبرنگاران خواهد گفت. اما آن چه كه عيان است اين كه سفر كرزاي به تهران عليرغم ناخرسندي طيفي از منتقدان دولت كه وي را عامل آمريكا مي خوانند يك دستاورد بزرگ براي جمهوري اسلامي داشته است و آن ايجاد حس اطمينان و امنيت در منطقه و علي الخصوص دو كشور ايران و افغانستان است كه در يك حوزه تمدني براي حاكميت مردمسالاري تلاش مي كنند و به قول كرزاي دل باهم دارند. شايد اين نزديكي براي رئيسان دو كشور كه نوروز را جشن شروع سال نو مي گيرند و آنچنان كه پيدا است با ادبيات هم پيوندي دارند در آستانه بهار شعر بيدل را به ياد بياورد كه: منتظران بهار بوي شكفتن رسيد.