Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54309S9

Date of Document: 2002-03-01

گستره دماغ دستي ديجيتال كيوان فيض اللهي به سختي مي توان در مورد بويي كه احساس مي شود، اظهارنظر كرد. اين درحالي است كه در بسياري از آزمايشگاه ها براي شناسايي مواد شيميايي از سيستم بويايي ديجيتال استفاده مي شود. شركت سيرانوساينس واقع در شهر پاسادنا از ايالت كاليفرنيا راهي پيدا كرده است كه به وسيله آن اين توانايي در دستان شما قرار خواهد گرفت. دستگاه سيرانو 320 براي مثال مي تواند بوهاي مربوط به موادي را كه اشتباها وارد خط توليد شده اند، شناسايي كند. در ابتدا اين دستگاه براي كارخانه هاي مواد شيميايي و غذايي طراحي شده بود اما در آينده مي توان از آن براي تشخيص بيماري ها از راه بوييدن بازدم يا بزاق افراد استفاده كرد.