Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54304S4

Date of Document: 2002-03-01

وزير بازرگاني: حتي يك نهاد غيردولتي حامي مصرف كنندگان در كشور وجود ندارد محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري روز پنجشنبه به هفت نفر از مديران واحدهاي توليدي و صنعتي كه در توليدات خود، حقوق مصرف كنندگان را رعايت كرده اند لوح تقدير و نشان حمايت از مصرف كننده اعطا كرد. وزير بازرگاني در مراسم اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در سخناني با تشريح اصل هايي از قانون اساسي در خصوص رعايت حقوق اساسي مردم، بر لزوم تشكيل نهادهاي غير دولتي براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاكيد كرد. محمدشريعتمداري گفت: قانون حمايت از مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده كه با تصويب آن، انجمن ملي حمايت از مصرف كنندگان تشكيل خواهد شد. وي با بيان اينكه در زمان حاضر حتي يك نهاد غيردولتي در زمينه حمايت از مصرف كنندگان وجود ندارد افزود: بايستي اين نقيصه برطرف شود زيرا كساني كه اكنون به حقوق مصرف كنندگان تجاوز مي كنند، هر چند جريمه مي شوند اما مصرف كننده كه متضرر اصلي است، نفعي نمي برد. وي همچنين خواستار نظارت بر اجرا و اطلاع رساني صحيح به مردم براي آشنايي آنها با حقوق قانوني خود شد و تصريح كرد: بايد دادگاه هاي ويژه و خاصي براي رسيدگي به شكايات مردم در زمينه حقوق مصرف كنندگان تشكيل شود. شريعتمداري اظهار داشت: با وجودي كه برخي شعارها مانند حق با مشتري است و از توليد به مصرف به منظور حذف واسطه ها داده مي شود، به اين مسئله در بسياري از كشورها عمل نمي شود و در كشور ما نيز حاكميت كالا پس از توليد، در دست توزيع كنندگان و فروشندگان است. وي گفت: عدم شناخت مصرف كنندگان از عرضه كالاهاي مشابه، آشنا نبودن مردم به استانداردها، عدم توانايي مردم در شناخت كيفيت كالاها، عدم پي بردن به نواقص داخل كالاها، بي اطلاعي مردم از قيمت واقعي محصولات، تغييرات پي درپي و فرصت كم مصرف كنندگان در انتخاب كالا، از موانعي است كه در دنيا پيش روي مصرف كنندگان است و در كشور نيز اين وضع وجود وي دارد افزود: در كشور ما، محور تمام حركت هاي اقتصادي از نظر قانون اساسي، عدالت است و اين جفاست كه ما در تامين حقوق مردم كم كار كنيم و از كشورهاي ديگر عقب بمانيم.