Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54303S2

Date of Document: 2002-03-01

بحران تندرستي 25 اثر بيوفيدبك در درمان دكتر محمود بهزاد - 1 سردرد ميگرن و بيوفيدبك دماي پوست - هدف كارآموزي اين بيوفيدبك آن است كه كارآموز بياموزد چگونه جلو پيشامد ميگرن را بگيرد، كسي كه گرفتار حملات ميگرن مي شود، پس از آنكه مدتي با دماسنج بيوفيدبك پوست تمرين كرد، خواهد توانست هر روز صبح، پيش از ترك رختخواب به مدت 5 دقيقه (بدون استفاده از دماسنج ) دستش را گرم كند. تكرار اين عمل چند بار در روز در رفع حمله ميگرن بسيار موثر افتاده است. در طول اين لحظات كوتاه بايد به شناختن نقاطي از داخل بدن توفيق يابد كه تنش از آنجاها آغاز دو مي شود بار نفس عميق كند، تنش را رفع مي كند. با اين عمل در طول فعاليت هاي روزانه، تراز تنش به حدي نمي رسد كه آغازگر ميگرن شود. - 2 رفع بيماري Raynaud با بيوفيدبك دماي پوست - بيماري رينو اختلالي است مربوط به رگ هاي خوني دست ها و پاها كه در سرما و در استرس هاي هيجاني پوست بدن ابتدا سفيد و سپس كبود مي شود. معمولا پس از رفع اين حالت و بازگشت كامل رگ ها به حالت متعارف، بيمار احساس درد شديد مي كند (مثل دردي كه بعد از خواب رفتن پا احساس مي شود. ) تمرين بيوفيدبك پوست در رفع اين عارضه كارآيي بسيار دارد. - 3 بيوفيدبك دماي پوست و كم كردن پرفشاري خون - كسي كه دچار پرفشاري خون است بايد تا زنده است داروي كم كننده فشار خون بخورد و هر دارويي با عوارض جانبي همراه است. بيمار مي تواند با استفاده از فشارسنج مخصوصي كه به دلخواه او به كار مي افتد و مرتبا ميزان فشار را به او خبر مي دهد بيوفيدبك دماي پوست را دست كم 3 بار در روز انجام دهد. پس از آموزش كافي دستش گرمتر مي شود و فشارخونش پايين مي آيد. بعد از چند روز تمرين گرم كردن دست اگر تمرين گرم كردن پا را انجام دهد (دست كم 3 روز ) به گرم كردن آن نيز توفيق مي يابد، تمرين چند نفس عميق كه طول دم و بازدم در آنها برابر باشد نيز سودمند است اين كار در 87 تا 93 بيماراني كه فشار خون آنها بيش از صد و چهل نودم بوده بسيار كارآيي داشته است. بيوفيدبك تنش عضلاني - هر عضله در حال انقباض پيام هايي الكتريكي به وسيله تارهايي عصبي كه به آن مربوطند دريافت مي دارد. هنگامي كه پيام هاي عصبي كاهش يافتند عضله شل مي شود (به حالت استراحت درمي آيد ). پيام هاي الكتريكي عموما بسيار ضعيف و در حدود ميليونيم ولت اند، دستگاهي به نام الكتروميوگراف ساخته اند كه اين پيام ها را مي گيرد و تقويت مي كند و سپس به صورت علامات صوتي (الكتروفون ) يا ديدني ( عقربه ) به كارآموز مي نماياند. الكتروميوگراف كه دو الكترود بسيار حساس است را روي پوستي قرار مي دهند كه عضله اي را مي پوشاند (مثلا عضلات پيشاني را ) پيام ها از الكترودها به الكتروميوگراف مي روند، تقويت مي شوند و سپس (چنانكه در تصوير ديده مي شود ) به صورت پيام صوتي به الكتروفون، كه روي گوشي كارآموز قرار دارد، مي رسد. براي آنكه كاربرد الكتروميوگراف به كارآموز به خوبي تفهيم شود، الكترودها را مي توان روي عضلات قسمت بالاي ساعد او قرار داد و از او خواست مشت همان دست را گره كند و بازنمايد. الكتروفون (يا عقربه ) تغيير وضع تنش عضلات را به خوبي به او مي نمايانند، هر كسي مي تواند با تصور چيزي در ذهن عضلات در حال تنش خود را شل كند. رفع سردرد تنشي با الكتروميوگراف - چنانكه مي دانيم درصد 80سردردها تنشي است و در نتيجه كار مداوم عضلات گردن و بالاي جمجمه ناشي مي شوند. تمرين روزي چند بار با الكتروميوگراف در رفع سردردهاي تنشي مزمن بسيار سودمند از كار درآمده است. رفع اضطراب مزمن، ترس بي اساس ( Phobia) بيخوابي، و تعداد ديگري از ناراحتي ها به وسيله الكتروميوگراف در دست بررسي اند.