Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54301S6

Date of Document: 2002-03-01

نسل فيل وحشي در تايلند رو به انقراض است بر پايه گزارشي از سوي سازمان صنعت جنگلداري تايلند در هر سال 150 فيل وحشي در تايلند نابود مي شوند كه به اين ترتيب برآوردشده است طي 15 سال آينده نسل اين جانور در تايلند از ميان مي رود. در اين گزارش آمده است كه شمار فيل هاي وحشي در 8 سال گذشته در اين كشور از 3 هزار و 500 راس به 2 هزار و 257 راس رسيده، اما علت اين كاهش يا انقراض آتي آن اعلام نشده است. فيل در تايلند از اهميت و احترام ويژه اي برخوردار است و نماد پادشاهي و قدرت در اين كشور است. اين سازمان قصد دارد با در پيش گرفتن تدابير ويژه مانند ايجاد 10 پناهگاه براي اين جانور در سراسر تايلند از انقراض آن جلوگيري در كند كشور تايلند فيلبانان با فيل هاي خود در شهر راه مي افتند و به جمع آوري صدقه و اعانه براي امور زندگي خود مي پردازند و منظور از اين پناهگاه ها در حقيقت جايي براي اين فيلبانان با فيل هاي آنان است تا ديگر در شهرها به گدايي نپردازند و از سوي دولت به آنان كمك مالي شود. دولت تايلند كوشيده است تا فيل ها را از خيابان ها جمع آوري كند زيرا باعث بروز حوادث و تصادفات مي شوند. با اين حال فيلبانان ترجيح مي دهند كه همچنان با فيل خود در بانكوك باشند تا بتوانند درآمدي داشته باشند.