Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801209-54296S4

Date of Document: 2002-02-28

براي بهينه سازي مصرف انرژي: طراحي شهرك دانشگاه يزد صورت گرفت خورشيدي در براي استفاده بهينه از انرژي، يك شهرك خورشيدي در دانشگاه يزد طراحي شد. فهيمه مجتهدزاده و علي پولادي از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني، طراحي شهرك خورشيدي در دانشگاه يزد را به عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خود در نظر گرفته و به اتمام رسانده اند. در گزارشي كه انجمن انرژي خورشيدي ايران در اين خصوص منتشر كرده، آمده است: اين پايان نامه شامل مطالعات اوليه بر روي معماري بومي مسكن و شهرك ها و سكونت گاه هاي اجرا شده در ايران و ساير نقاط دنيا، با بهره گيري از انرژي هاي پايدار (تجديدپذير ) است. باتوجه به اين كه شهر يزد داراي اقليمي گرم و خشك همراه با تابش فراوان خورشيد است، در مجموعه مورد نظر علاوه بر به كارگيري انرژي پايدار، ارزش هاي معماري و شهرسازي حاكم بر اين شهر نيز در نظر گرفته شده است. مجموعه طراحي شده مكاني است براي اسكان استادان و كارمندان دانشگاه يزد در مساحتي بالغ بر 350 هكتار تا علاوه بر تامين نياز جمعي آنها، نمونه اي از معماري همساز با اقليم كويري باشد. در اين شهرك كه تاسيسات تامين انرژي براي تك تك گونه هاي مسكوني آن متكي بر انرژي خورشيدي در ]است مقايسه با مجموعه هاي [مشابه حدود 85 درصد صرفه جويي در مصرف انرژي ايجاد مي شود. اين گزارش در پايان ضمن اشاره به اين كه تقاضا براي استفاده از ساختمان ها و شهرك هاي خورشيدي پيوسته روبه رشد است و در سال هاي اخير مدرن ترين ساخ -تمان هاي خورشيدي در شهر فرايبورگ آلمان ساخته شده است، اظهار اميدواري مي كند با حمايت وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، ساخت اين گونه شهرك هاي خورشيدي براي صرفه جويي در مصرف انرژي در نقاط مختلف كشور به اجرا درآيد.