Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801209-54296S2

Date of Document: 2002-02-28

ميليون 180 بشكه بر ظرفيت توليد مخزن مي شود كوپال افزوده با راه اندازي كارخانه تزريق گاز كوپال، توليد مخزن نفتي كوپال از 660 ميليون بشكه در روز به 840 ميليون بشكه افزايش مي يابد. به گزارش واحد مركزي خبر حاتم پور، مدير اجرايي طرح راه اندازي كارخانه تزريق گاز كوپال با اشاره به اين كه با راه اندازي اين كارخانه روزانه 180 ميليون بشكه بر ظرفيت توليدي مخزن كوپال افزوده مي شود گفت: براي ساخت و راه اندازي اين طرح حدود 120 ميليارد ريال هزينه شده است. وي گفت: كارخانه تزريق گاز كوپال با دو رديف توربوكمپراسور روزانه 150 ميليون فوت مكعب گاز را از شبكه سراسري گاز دريافت و با افزايش فشارآن را در اين مخزن تزريق مي كند. مدير اجرايي اين طرح با اشاره به اين كه 50 درصد از تجهيزات استفاده شده در اين طرح ساخت داخل كشور است از پيشرفت صددرصدي احداث كارخانه خبر داد و گفت: اين كارخانه در آينده نزديك افتتاح مي شود.