Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54285S5

Date of Document: 2002-02-27

پاسخ مسئولان تكذيب مي شود در ارتباط با مطلب مندرج در /9/80 29مورخ با عنوان: پزشكان به جاي بهورزان در روستاها خدمت خواهند كرد به اطلاع مي رساند: مطلب پزشكان به جاي بهورزان در روستاها خدمت خواهند كرد به نقل از آقاي دكتر محمد جعفر قائم پناه، معاون توسعه، مديريت، منابع و امور مجلس وزارتخانه متبوع كه در بخشي از خبر شركت ايشان در مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان آورده شده است، صحت ندارد و بدينوسيله تكذيب مي شود و در اصل به چنين موضوعي در سخنان ايشان اشاره نشده است. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت تابع نظام هماهنگ پرداخت است عطف به مطلب منتشره در آن روزنامه به /11/80 24تاريخ تحت عنوان خواست هاي كاركنان شركت مخابرات ايران به اطلاع مي رساند: نظام پرداخت هاي كاركنان شركت مخابرات ايران تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت /6/70 13مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده و تغييرات آن از قبيل افزايش سالانه حقوق و برقراري مجدد كارانه و... نيز در قالب قانون مزبور صورت مي گيرد. معهذا اين شركت به منظور ايجاد محيطي مناسب جهت رشد و بالندگي و افزايش انگيزه كاركنان به منظور سرعت بخشيدن به توسعه امكانات مخابراتي در سطح كشور براساس قوانين و مقررات مربوطه منجمله مفاد ماده 29 قانون استخدام شركتهاي دولتي در جهت رفاه كاركنان و ارتقاء سطح رضايتمندي و جبران بخشي از زحمات آنها، اقداماتي نظير افزايش سقف وامهاي مسكن و بازنشستگي و قرض الحسنه و كمك به تعاوني هاي مسكن را انجام داده است. مديركل دفتر روابط عمومي مخابرات مشكلي وجود ندارد در پاسخ به پيام تلفني مندرج در شماره 2592 /9/80 26مورخ صفحه 72 ستون با مردم در خصوص عدم پرداخت هزينه رفت و آمد دانش آموزان استثنايي به آگاهي مي رساند: از ابتداي سال تحصيلي جاري اداره آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران علاوه بر تهيه 62 دستگاه خودرو دولتي ميني بوس و اتوبوس جهت اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي، تمهيدات لازم را براي تامين اعتبار و پرداخت هزينه هاي مربوط به سرويس هاي اجاره اي نيز فراهم نموده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نداشته است. مدير روابط عمومي تا پايان سال جاري تعطيل مي شود احتراما، با عنايت به مطلب مندرج در روزنامه مورخ /11/80 14در ستون با مردم تحت عنوان واحد آلاينده در شهرك قدس بدينوسيله به اطلاع عزيزان ساكن در شهرك قدس خصوصا ساكنان مجتمع مسكوني هرمزان فاز 2 مي رساند: از كارگاه بتون سازي شركت عمران تكلار واقع در خيابان هرمزان در شهرك قدس توسط كارشناسان ساماندهي بازديد به عمل آمد و راي تمهيدات مبني بر توليد بتون به ميزان مصرف شركت ساختماني صادر گرديده است كه براساس پي گيري به عمل آمده مقرر گرديد كارگاه بتون سازي تا پايان سال جاري تعطيل و به محل جديد خارج از منازل مسكوني منتقل گردد. مدير روابط عمومي شهرداري منطقه 2 انجام شده است احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون با مردم صفحه 3 روزنامه همشهري /11/1380 16مورخ با عنوان ايستگاه اتوبوس را جابجا كنيد پاسخ اين منطقه به شرح زير ارسال مي گردد: پيشنهاد شهروند محترم مبني بر جابجايي ايستگاه اتوبوس مسير راه آهن - وليعصر حدود يك ماه قبل توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك اين منطقه به انجام رسيده است. مدير روابطعمومي شهرداري منطقه 6 نصب تير به عهده مخابرات است احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 2606 /10 9/مورخ 24 80 صفحه ستون با مردم آن نشريه تحت عنوان شرط واگذاري تلفن به نقل از آقاي كاشاني به آگاهي مي رساند: براساس گزارش اداره كل مخابرات استان تهران، طي مذاكره تلفني با آقاي كاشاني متقاضي محترم تلفن اعلام شده است كه تهيه و نصب تيرپايه به عهده شركت مخابرات مي باشد كه پس از تهيه تير پايه نسبت به نصب و سيم كشي اقدام خواهد شد. مدير كل دفتر روابطعمومي مخابرات تهران با مدارك كافي اثبات شود در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه /9/80 19مورخ تحت عنوان خطر پني سيلين غير استاندارد براساس گزارش معاونت غذا و دارو به آگاهي مي رساند: با توجه به اينكه تشنج از جمله عوارض نادر پني سيلين ها است لازم است مشخص گردد كه در چه تعدادي از بيماران اين عارضه اتفاق افتاده است و همچنين براي بررسي دقيق عارضه بايد دانست كه فرد، مبتلا به چه بيماريهاي احتمالي بوده است و ساير داروهاي مصرفي او چه بوده است و نيز پني سيلين به چه صورت تزريق شده است. از آنجايي كه اين عارضه از جمله عوارض پني سيلين ها در مراجع ذكر شده است، وقوع آن دليل بر غير استاندارد بودن آمپول ها نيست و فقط در شرايطي مي توان چنين ادعايي نمود كه بتوان با مدارك و دلايل كافي اثبات كرد كه اين عارضه با درصدي بيش از آنچه در مراجع ذكر شده است رخ مي دهد. با عنايت به اينكه اثرات درماني داروها در بسياري از موارد موجب نجات جان انسانها مي گردد بهتر است به جاي تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بي اعتمادي نسبت به مصرف داروها، هرگونه مشكل احتمالي با مصرف داروها كه مشكوك به ايجاد عارضه مي باشد، از طريق تكميل فرم مخصوص و يا با شماره تلفن 64005569 به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي اطلاع داده شود تا مورد بررسي و تحقيق علمي قرار گيرد. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت به سازمان بهزيستي مراجعه شود احتراما در پاسخ به درج مطلبي در صفحه 20 /9/80 17مورخ آن روزنامه در باره پرداخت كمك هزينه به استحضار مي رساند كه مساعدت هاي سازمان بهزيستي كشور در حد امكانات اعتباري است و با توجه به مشخص نبودن درخواست متقاضي نامبرده مي تواند، در يكي از روزهاي اداري به سازمان بهزيستي كشور دفتر امور خدمات رفاهي توانبخشي مراجعه كند. رئيس كميته اطلاع رساني سازمان بهزيستي