Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54283S2

Date of Document: 2002-02-27

شوراي شهر از دانشجويان و دانش آموختگان تهران براي كمك به رشد و همداني مقيم توسعه استان همدان دعوت كرد عضو شوراي اسلامي شهر همدان گفت: براي كمك به رشد و توسعه استان همدان و نيز بهره گيري از استعدادها و تجربه هاي فرزندان همداني، تمامي دانشجويان و دانش آموختگان همداني مقيم تهران به همكاري در مسائل شهري، عمراني، صنعتي، اقتصادي و كشاورزي دعوت شدند. به گزارش خبرنگار ما در همدان طاهره ايزدي افزود: اين شورا در نظر دارد نشستهاي مختلفي را با دانشجويان رشته هاي پزشكي و مهندسي از دانشگاههاي معتبر تهران نظير دانشگاه تهران، صنعتي شريف، اميركبير و شهيد بهشتي برگزار كند. وي تصريح كرد: متاسفانه به رغم كمبودهايي كه در سطح استان همدان از لحاظ نيروهاي متخصص داريم، اما شاهديم كه جمعيت تحصيل كرده قابل ملاحظه اي از شهروندان همداني در ساير استانها خصوصا تهران مشغول به كار وي هستند با اظهار اين كه نبود زمينه هاي اشتغال عمدتا سبب مهاجرت نيروهاي متخصص شده گفت است: ما، به اين نيروها نيازمنديم و با هماهنگي هاي انجام شده با استانداري و اداره كار خوشبختانه تا حدي اين مشكل مرتفع شده است. در حال حاضر گروهي متشكل از 60 نفر از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف اقدام به ايجاد تشكلي كرده اند و در ارتباط با حل مشكلات صنعتي استان فعاليت مي كنند.