Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54281S1

Date of Document: 2002-02-27

آمدوشد شهري نيازمند قوانين و تجهيزات تازه اي است نگاهي دوباره به ترافيك تهران اشاره: در دو دهه گذشته، تهران توسعه گسترده اي داشته و از يك شهر معمولي تبديل به كلان شهر شده اين است فراخي ناخوشايند شهر را بايد بيشتر در توسعه و ساخت و ساز بي رويه جست وجو كرد. بديهي است نيازهاي حمل و نقل و سفرهاي درون شهري تهران كنوني را نمي توان با اتكاء به روش هاي كهن پاسخ اگرچه گفت طي ده سال گذشته شاهد به كارگيري روش هاي مجهزو پيشرفته اي هم در ارتباطات و كنترل ترافيك تهران بوده ايم، اما هنوز تا رسيدن به يك سامانه مناسب فاصله زيادي داريم. نوشتار حاضر، با نقد وضعيت كنوني هدايت حمل و نقل تهران، بر ضرورت به كارگيري تجهيزات برتر و آموزش نيروي انساني ماهر براي ساماندهي ترافيك تهران تاكيد ورزيده است. توسعه شهرها در كنار افزايش روزافزون زندگي ماشيني نياز به هدايت و كنترل جدي دارد زيرا توجه نكردن به كنترل توسعه بي رويه سرويس دهي خدمات در شهر را با مشكل مواجه مي كند. هدايت سيستمي شهرها به گونه اي است كه نمي تواند يك سازمان يا نهاد با تصوير خود به شهر بنگرد بلكه بايد خود را جزئي از شهر بداند كه در آن زندگي مي كند و خدمات دريافت مي نمايد. زيرا شهر موجود زنده اي است كه سازمانها و نهادها را در خود جاي داده است و نهادها اعضاي آن هستند و براي نقل و انتقال شهروندان شبكه اي چون سيستم دقيق جريان خون در بدن نياز دارد تا بتواند اين جريان حياتي را به همه اعضا برساند توقف بي موردو طولاني در شهر سكته ايجاد مي نمايد و كندي حركت موجب عصبانيت سيستم مي شود لذا براي كنترل و هدايت چنين سيستم پيچيده حمل و نقل شهري، قلبي طراحي كرده اند كه مديريت پليس ترافيك ناميده مي شود. پليس در حفظ جان، مال و شئونات اجتماعي نقش اساسي ايفا مي كند و تجربه اي يكصد ساله دارد اما در كنترل و كيفيت ترافيك پليس نمي تواند به تجربه كفايت نمايد. سرعت بار ترافيكي به گونه اي است كه تجربه و آموزش به تنهايي كافي نيست و مستلزم افرادي هوشمند است كه براي هرگره ترافيكي ابتكاري جديد بيافريند و حركتي آميخته با تدبير داشته باشند نحوه برخورد و رفتار عمومي آنها بايد آرام و با هويت فرهنگي همراه باشد. به همين دليل در دنياي امروز هدايت ترافيك با مجموعه اي از عوامل همراه است كه آن را مديريت نام نهاده اند و ماموران ترافيك در واقع مديران كنترل سيستم حمل و نقل شهري هستند. آنان بايد در كنار كار آموزش ببينند و از تجربه جهاني برخوردار شوند، سمينارها و نشستهاي ماهانه برگزار كنند و تجربيات خود را مبادله و از ابتكارات جهاني مطلع شوند. همكاري ساير اجزا با مديريت پليس ترافيك مستلزم ارتباط دوسويه است. اگر %بپذيريم 75 تصور انسان از يك سازمان ديداري است و ترافيك ارگاني است كه هر روز از صبح تا پايان شب شهروندان با آن در تماس تنگاتنگ هستند اولين اصل همكاري مردم با پليس مشاهدات آنان خواهد بود نكته اي كه مديريت فوق بايد به آن توجه كند تشريح موجوديت فعلي ترافيك از طريق رسانه ها و آموزش مقررات تردد به شهروندان به طرق مختلف است. لذا بخش علمي تخصصي لازم است تا پشتوانه پليس ترافيك باشد و ساير نهادهاي اجتماعي را ملزم به احترام به شخصيت حقيقي افسران نمايد تا شروع خوبي را براي سامان دهي ترافيك داشته باشيم. با توجه به علمي شدن ترافيك در شهرهاي بزرگ، تهران با جمعيت 12 ميليوني نمي تواند براساس راهكارهاي تجربي كنترل گردد. شهري كه از بلندترين ارتفاعات كشور در شمال با آب و هواي كوهستاني و در جنوب با آب و هواي گرم كويري روبه رو است اين ناهمواري در شبكه راههاي شهري تاثير مستقيم دارد به ويژه اتومبيلهاي موجود در شهر اكثرا كششي لازم براي سربالايي هاي تهران را ندارند آيا پليس مي تواند با هدايت وسايل نقليه به خطوط سرعت به ترافيك موجود سرعت بخشد، با چه تعداد نيرو و چه امكاناتي اين گونه بررسيها در بخشهاي تخصصي ترافيك بررسي و راهكارهاي كارشناسان در همايش ها به بحث و تصميم گيري گذاشته مي شود. در برخي كشورها حتي رانندگان و اتحاديه هاي كارگري در اين بحث شركت و پيشنهادهاي خود را ارائه مي دهند، بايد توجه داشت توسعه شهرها به سمت حاشيه ها در جهان سوم سبب مي شود بعد از گذشت دو دهه تمامي مراكز خدماتي بيرون از محدوده مثل ترمينالهاي برون شهري، شركت هاي حمل و نقل و انبار كالاها داخل محدوده شوند. لذا در طراحي ترافيك آينده شهر پيش بيني چنين مواردي ضروري است امروزه در تهران سالانه حدود 60 ميليون نفر فقط از طريق ترمينال جنوب، شرق و غرب تهران به اين شهر وارد و خارج مي شوند مديريت پليس ترافيك مي تواند طرحي ارائه نمايد كه اين جمعيت با هدايت درست از نزديكترين مسير به مقصد برسند، تا درگير مسيرهاي طولاني و پر ترافيك نگردند تا در بسياري از گلوگاههاي ورودي شهر مسافران شهرستاني از راه هاي جديد به ويژه بزرگراههاي افتتاح شده مطلع نيستند و به ناچار وارد ترافيك فشرده شهر مي شوند و بربار آن مي افزايند لذا هدايت و راهنمايي آنان مي تواند هم منشا خدمت باشد و هم از افزايش بار ترافيك بكاهد. نكته قابل توجه آنكه وسعت شهر تهران ده ها برابر بيشتر از برخي پايتخت هاي پرجمعيت كشورهاي صنعتي است. اين در حالي است كه اكثرا مردم در كشورهاي صنعتي با وسايل شخصي سروكار مي روند و اين آمار در تهران بسيار كمتر است، لذا همت و عزم پليس ترافيك مي تواند شهري روان و آرام براي شهروندان تهراني ايجاد نمايد و براي رسيدن به چنين هدفي دست يافتني استفاده از ابزارهاي علمي مثل تابلوهاي هوشمند، علائم راهنمايي و رانندگي، نظرسنجي، آمارگيري، آموزش و ايجاد تفكر آنكه: تهران با همكاري شهروندان به شهري روان تبديل خواهد شد مستلزم برنامه ريزي آن مديريت است. تجربه جهاني نشان داده است برنامه هاي روزمره آن هم براي حل مشكلات بزرگي مثل ترافيك كلان شهرها كمك به بي نظمي است ما بايد براي يك شهر 17 ميليوني براي سال 1385 برنامه ريزي كنيم شهري كه حداقل دو ميليون اتومبيل بر حجم فعلي آن افزوده مي شود، خواسته هاي شهروندان بيشتر از امروز خواهد بود و از طرفي ما در مقايسه با رشد سريع تكنولوژي در شهرهاي مشابه جهان قرار داريم. آنچه پشتوانه اجرايي مديريت پليس ترافيك خواهد بود تدوين قوانيني است كه با شرايط فرهنگي و اقتصادي تهران مطابقت داشته باشد و افكار عمومي با هدف، روش اجرا و تفكر برنامه ها توجيه شده باشد. هيچ برنامه اجرايي بدون پشتوانه قانوني ثبات نخواهد داشت و هيچ قانوني بدون ارزيابي و سنجش قبل از عمل عمر طولاني ندارد و در نهايت بازگشت دوباره به برنامه هاي روزمره خواهد بود. براي حمايت از اين مديريت، ساختار علمي لازم است تا در كشاكش فرهنگ شهرنشيني، مهاجران ناآشنا با مقررات، سيستم فرسوده حمل ونقل و توقعات جامعه، تعادلي به سمت جلو نهادينه شود خوشبختانه از امتيازات جامعه ايراني هوش و درايت بالاي علمي است و از نقاط ضعف سيستم هاي اجرايي عدم توجه به آن است به نظر مي رسد شهروندان به اندازه كافي با مسائل و مشكلات ترافيك آشنا هستند اما چه عواملي مي تواند آنها را در اين همايش همگاني به فعاليت وادارد، عواملي است كه كمك ساير نهادهاي دولتي لازم است به عنوان مثال: تجديد و تجهيز ناوگان اتوبوسراني شهري و احداث مترو در سالهاي اخير و اقدامات سازمان محيطزيست در جهت اصلاح سوخت سواريهاي توليد و نوع گازوئيل مصرفي اتوبوسها كه اين اقدامات اخير شروعي بزرگ است و مديريت ترافيك بايد براي ساماندهي امور مربوط به شهر خود نيازها را شناسايي و به سازمانهاي مربوطه اعلام نمايد، اصلاحات فني زمان زيادي نمي خواهد و پشتوانه قانوني اين نهاد مي تواند از آن تشكيلات جدي بسازد كه اهداف استراتژيك بلندمدت خود را پيگيري نمايد و اجازه ندهد تاكتيك هاي روزمره جايگزين آن شود. در كلان شهرها اولين خواسته شهروندان داشتن ترافيكي روان است تا بتوانند ساعات كار و زندگي خود را تنظيم كنند در غير اين صورت به علت فاصله مكاني در شهرهاي بزرگ فعاليت انساني مختل مي گردد و حتي ترافيك مي تواند ناسازگاري و در نهايت بي نظمي ايجاد كند از آنجايي كه براي كنترل هر بحران بهترين شيوه شناسايي و تشخيص آن قبل از وقوع است. مديريت ترافيك بايد با مستندات موجود و ارائه آمار و ارقام شهروندان را آگاه سازد و در راستاي اين آگاه سازي از آنها مساعدت جويد تا برنامه كلان خود را براي شهري روان اجرا نمايد. احمدنيا رئيس - كارشناس ارشد مديريت شهر