Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54276S2

Date of Document: 2002-02-27

نهادهاي معاف از ماليات به اقتصاد كشور كرده اند آسيب وارد مجلس ششم تلاش كرد آن نهادهايي كه از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند مانند بخش خصوصي، ماليات پرداخت كنند و اگر كساني در جايي به دنبال گرفتن معافيت مالياتي اند، بدانند كه اين امر به ضرر مردم است. مهندس علي ظفرزاده نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت: نهادهايي مثل بنياد شهيد كميته امداد بنياد 15 خرداد آستان قدس و... كه داراي شركتهاي متعدد مي باشند و تا به حال از معافيت مالياتي برخوردار بوده اند، آسيبهاي زيادي را به اقتصاد كشور وارد كرده اند. وي افزود: وقتي بخشي از اقتصاد كشور از پرداخت بعضي عوارض يا ماليات ها معاف باشد، اين امر باعث خواهد شد كه بخش خصوصي كه مي خواهد كار توليدي، اقتصادي و تجاري انجام دهد، توان رقابتي خود را از دست داده و از گردونه خارج شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين شركتهاي وابسته به نهادها و بنيادها و بيوتات، در يك فضاي بي رقيب تنها مي مانند و به هر شكل كه مي خواهند به اعمال روش مي پردازند و مسلما در اين بين مردم و مصرف كنندگان ضربه خواهند ديد. ظفرزاده افزود: اين امر صدمه ديدن اقتصاد ملي و توليد ناخالص ملي و كاهش سرمايه گذاري و صادرات و افت كيفيت و انحصار و نهايتا كاهش شديد اشتغال را در پي خواهد داشت. وي يادآور شد: بعضي موسساتي كه متعلق به بعضي اماكن مقدس هستند، شركتهايي را به وجود آورده اند و ساليانه ميلياردها ريال گردش مالي دارند و بايد طبق قانون از ابتداي سال 80 ماليات پرداخت كنند. عضو مجمع نمايندگان استان خراسان درباره صرف و حفظ درآمد حاصله از ماليات آستان قدس در استان گفت: ماليات هر موسسه اي كه در استان خراسان است، تحت عنوان درآمدهاي استاني به خزانه دولت واريز مي شود و در نهايت به مصرف خود استان مي رسد و قطعا زماني كه آستان قدس ماليات پرداخت كند كمك بزرگي به استان خراسان در جهت توسعه آن مي شود.