Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54275S5

Date of Document: 2002-02-27

برگزاري همايش انجمن مشاوره ايران در اصفهان سومين همايش انجمن مشاوره ايران در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان برگزار شد. معاون دانشجويي دانشگاه اصفهان در آغاز اين همايش گفت: بسياري از ناهنجاريهاي نسل سوم ناشي از روشهاي تربيتي نادرستي است كه اصرار بر ادامه آن وجود دارد. دكتر سيد ابراهيم جعفري افزود: در سالهاي اوليه انقلاب روشهاي ارتباطي در پيش گرفته شده است، كه فقط در آن سالها جوابگو بود و برخي امروزه هم اصرار بر آن روشها دارند. دكتر علي شريعتمداري از استادان برجسته و با سابقه دانشگاه نيز در اين همايش گفت: مشاوره بايد اختلال رفتاري را بيابد و بر اساس سوابق و امكانات راهكار ارائه بدهد. وي افزود: شيوه اساسي در مشاوره حل مساله است و مشاور بايد بر محور فهم و تعقل رفتار كند. همايش يك روزه انجمن مشاوره ايران با حضور 150 نفر از كارشناسان، دانشجويان و استادان علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره و اعضاي انجمن مشاوره برگزار شده است.