Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801207-54267S4

Date of Document: 2002-02-26

تاكيد رئيس شوراي شهر اصفهان بر دقت نظر شهرداران دربررسي پرونده هاي كميسيون ماده صد شوراي اسلامي شهر اصفهان عملكرد كميسيونهاي ماده صد و چگونگي تشكيل پرونده، صدور آراو اجراي احكام در اين كميسيونها را مورد بررسي قرار داد. به گزارش خبرنگار ما در اصفهان در جلسه اي كه به همين منظور و با حضور شهردار اصفهان، معاونان شهرداري و شهرداران مناطق، مديران امور حقوقي، كميسيونهاي ماده صد و گروه كارشناسان شهرداري برگزار شد رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان بررسي همه جانبه پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده 100 در شهرداريهاي مناطق را مورد تاكيد قرار داد. ملايي همچنين گفت: شهرداران مناطق ده گانه شهر اصفهان بايد با اطلاعات كامل از پرونده، راي صادر كنند. وي با اشاره به مشكلات موجود در شهرداريها و ساخت و سازهاي بي رويه در شهر كميسيون ماده 100 را ابزاري براي جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف قانون اعلام كرد و افزود: اگر پرونده هاي ماده 100 با اطلاعات كامل بررسي شود مشكلات موجود برطرف مي شود.