Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54250S9

Date of Document: 2002-02-25

با مردم كيفيت و ضايعات نان نحوه توليد و كيفيت نان هنوز يكي از مشكلات شهر بزرگ و پرجمعيت تهران است. در بعضي از نانوايي ها نان با كيفيت خوبي عرضه مي شود، اما تعداد زيادي از نانوايي ها، اين غذاي اصلي اكثر مردم را با كيفيت خوب توليد نمي كنند و به همين دليل ميزان ضايعات نان زياد است. حل اين مشكل نيازمند برنامه ريزي متمركز و نظارت دقيق مي باشد. عباس غفارزاده - تهران حتي بناهاي نوساز... روند ساخت و ساز بي رويه موجب شده كه تعدادي از بناهاي تازه ساخت هم در معرض تخريب قرار بگيرند اگر اين كار براي بعضي ها سود در بردارد، در واقع نوعي اتلاف سرمايه ملي و مهم تر از آن، زشت كردن چهره شهر است. براي تخريب بناها و صدور مجوز ساخت بهتر است ضوابطي مبني بر قدمت بنا در نظر گرفته شود. شادماني - تهران تقاضاي كتابداران آموزش و پرورش كتابداران آموزش و پرورش كه بيشتر در كتابخانه هاي آموزشگاهها فعاليت مي كنند، نقش مهمي در گسترش فرهنگ و تامين اوقات فراغت دانش آموزان دارند، اما از بسياري مزايا، از جمله اضافه كاري، حق لباس، سختي شرايط كار و... محروم مي باشند. گروهي از كتابداران آموزش و پرورش لرستان آينده شغلي پزشكان عمومي پزشكان عمومي كه بخشي از دانش آموختگان جوان كشور ما را تشكيل مي دهند، حتي در ازاي چند سال كار در درمانگاهها يا بيمارستان ها، از تضمين شغلي برخوردار نيستند. براي تامين كادرهاي مورد نياز بخش درمان كشور، بايد به اين قشر بهاي لازم داده شود. خليلي - تهران