Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54245S4

Date of Document: 2002-02-25

يونيسف ميليون 30 كودك در سال قرباني قاچاق كودك مي شوند گروه اجتماعي: صندوق كودكان سازمان ملل متحد ( يونيسف ) در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: اكنون حدود 30 ميليون كودك در جهان توسط قاچاقچيان قرباني پديده شوم بردگي و قاچاق كودك مي شوند. براساس اين گزارش، اين كودكان تحت پوشش نام كار در خانه مورد سوءاستفاده، بي توجهي و بدترين اشكال بهره كشي شامل فحشاي سازمان يافته و بردگي كودك قرار مي گيرند. علاوه بر اين در اين گزارش آمده است: تعداد 250 ميليون كودك 5 تا ساله 14 نيز خود فعاليت اقتصادي دارند كه بنابر برآورد سازمان بين المللي كار حدود 50 تا 60 ميليون نفر از آنان در كارهاي غيرقابل تحمل مشغول هستند. اكثر اين كودكان كه در خانه ها، مزارع و كارخانه ها كار مي كنند از جمله ميليونها نفري هستند كه با خانواده هاي خود تماس ندارند، فاقد شناسنامه بوده و از امكان آموزش محروم هستند و يا در خيابانها زندگي مي كنند.